Skip to content

Assess your options
Access the future

THE ASSESSMENT COMPANY

Vi hjälper dig att definiera var ditt företag befinner sig idag och vart det bör vara i framtiden.
Tillsammans tar vi oss dit.

pl-logo_c4982ea3
For improved accuracy and greater effect.

För att uppnå ökad träffsäkerhet och större effekt har vi förbättrat vår metod för rekrytering, kompetensträning och organisationsutveckling. Vår innovation nyttjar teknologi för att skapa utrymme för självinsikt, reflektion och framsteg inom alla delar av verksamheten.

STRATEGI- OCH ORGANISATIONSUTVECKLING

Involve to evolve

För att lyckas med strategi- och organisationsutveckling är det avgörande att de som faktiskt ska utföra arbetet blir involverade och får ägarskap till processerna. Genom att använda etablerade ramverk och effektiva metoder för involvering, utvecklar vi flexibla företag som snabbt anpassar sig till förändringar i omgivningen.


TRÄNING OCH KOMPETENSUTVECKLING

Room for improvement

När förändringar behöver ske snabbt är det avgörande att organisationens medarbetare har nödvändiga färdigheter. Därför är det viktigt att lyckas med både yrkesomställning eller kompetensutveckling. Vi använder
PEOPLE LAB.™ för att skapa en snabbare och mer långvarig effekt av kompetensutvecklingen.

REKRYTERING OCH URVAL

It's all about aptitude

Rekrytering är något av det mest strategiska en ledare gör. "Aptitude" handlar om att identifiera en naturlig potential. Endast genom att se människor i en verklig situation kan man hitta den faktiska potentialen.
Ibland kan den finnas där man minst anar det.

SAMARBETAR MED FÖRETAG SOM HAR MOD ATT TÄNKA ANNORLUNDA