Skip to content

Å BYGGE FLERKULTURELLE TEAM I VERDENSKLASSE

Forskning viser at flerkulturelt samarbeid kan gi konkurransefordeler, men hvordan skal man lykkes med ledelse i et stadig mer globalisert arbeidsliv?

AdobeStock_415706635

Det flerkulturelle samarbeidet øker i takt med globaliseringen i en rekke virksomheter. I de fleste tilfeller er det kritisk å kunne lede og kommunisere på en måte som fungerer på tvers av arbeidskulturer.

Forskningen tilsier at mangfoldige team kan øke både lønnsomhet og innovasjonsevne. I 2020 gjennomførte Wall Street Journal sin første bedriftsrangering der de undersøkte effekten av mangfold og inkludering blant S&P 500 selskapene. Resultatet var tydelig: Mangfoldige og inkluderende kulturer gir selskapene et konkurransefortrinn.

"Man antar altfor ofte at en god kommunikator her hjemme, vil være like vellykket i andre kulturer - men det er ikke nødvendigvis tilfellet"

Selv om flerkulturelle team gir store vekstmuligheter, opplever mange ledere at oppgaven med å lede på tvers av kulturer også byr på utfordringer. For eksempel antar mange at en god kommunikator her hjemme, vil være like vellykket i andre kulturer – men det er ikke nødvendigvis tilfellet. Kanskje har du sett eller opplevd det samme selv?  Utfordringer knyttet til kommunikasjon, virtuelt samarbeid og ikke minst til det faktum at mennesker fra ulike kulturer lar seg motivere av ulike former for lederskap, kan være kjent for mange.  Etter å ha trent mange hundre ledere og ansatte i globale organisasjoner har vi erfart at samspillet i mangfoldige team især bygger på noen sentrale parametere:

Digitalt samarbeid krever enda tydeligere kommunikasjon – Kommunikasjonsproblemer oppstår ofte i virtuelle team. Det siste året har vi erfart en generell forbedring i lederes evne til å lede virtuelle møter, men vi ser fortsatt adet oftere oppstår misforståelser i virtuelle møter sammenliknet med fysiske møter. I følge forskning beror ikke dette på manglende tekniske egenskaper, men heller på manglende forståelse av hvordan man kommuniserer godt i en digital verden (Morgan, 2018). Man kan bygge en sterkere grunnmur for kommunikasjon og samhandling digitalt, gjennom å trene på digital interaksjon og å bygge teamets forståelse for hvilke kommunikasjonsmekanismer som settes på spill i digitale møter.

Ulikhet i motivasjonsfaktorer – Mange selskaper har ensporede motivasjons- og belønningssystem som i stor grad bestemmes av selskapets sentrale normer og verdier. Disse systemene hensyntar ikke alltid de forskjellene som finnes i et flerkulturelt team. Slike belønningssystemer kan være utfordrende fordi motivasjonsfaktorer på generelt grunnlag varierer fra person til person. I flerkulturelle grupper er forskjellene ofte enda større. En «one size fits all»-tilnærming er dermed ikke en effektiv løsning. Ledere må lære seg å forstå hva som motiverer hver enkelt ansatt. Det innebærer å forstå hvordan forskjeller i personlighet og preferanser spiller inn, samt å forstå betydningen av kulturelle forskjeller.

Vi har ulike måter å kommunisere på – Flerkulturelle grupper er oftere utsatt for friksjon, fordi ulike mennesker har ulike overbevisninger og ulike måter å kommunisere på. Å forstå hverandre og hverandres forskjeller er en god start. God kommunikasjon skjer ikke over natten. Teamet ditt må trene for å utvikle ferdighetene sine, og ved å bruke tilbakemeldinger som en del av treningsrutinen, og bygge en tilbakemeldingskultur, gir du dine ansatte muligheten til å utvikle både seg selv og hverandre i fellesskap.

Opplæring og bedre forståelse gir høyere mangfold på sikt

Når det kommer til mangfoldsledelse, er det i Skandinavia stort rom for forbedringer. I The Assessment Company heter det rommet PEOPLE LAB.™. PEOPLE LAB.™ er en arena hvor vi trener og utvikler mennesker, ledere og team slik at de kan jobbe og samarbeide mer effektivt, uavhengig av individuelle forskjeller.  Er du nysgjerrig på hvordan du kan benytte PEOPLE LAB.™ som virkemiddel på veien mot mer effektiv mangfoldsledelse? Ta kontakt med marianne.hagen@theac.no for en uforpliktende samtale.