Skip to content

TJENESTER

Kravene til organisatorisk endring øker raskt i takt med endringer i omgivelsene. Å skape en fleksibel organisasjon der ledere og ansatte er rustet til å møte fremtiden er helt nødvendig. Vi legger derfor stor vekt på å tydeliggjøre sammenhengen mellom selskapets strategi og de ansattes ferdigheter og utviklingsbehov.

Vi starter med de store linjene, identifiserer kompetansegapene og fyller dem gjennom kompetanseutvikling av eksisterende ansatte og rekruttering av nye.

Kundeorientert-organisasjonsutvikling-Knut-Are-thumb

STRATEGI- OG ORGANISASJONSUTVIKLING

i-kamera-komp

TRENING OG
KOMPETANSEUTVIKLING

AC-foto-4juli2388-komp-1024x682

REKRUTTERING OG
UTVELGELSE

Skal en lykkes med strategi- og organisasjonsutvikling, er det avgjørende at de som faktisk skal gjøre jobben, blir involvert og får eierskap til prosessene.

Les mer

Når endringer skal skje raskt, er det vesentlig at organisasjonens ansatte har de ferdighetene som trengs. Derfor må man lykkes med både reskilling og upskilling.

Les mer

Rekruttering er noe av det mest strategiske en leder gjør. Konkurransen om talentene er ofte stor, og det er avgjørende å velge de beste menneskene.

Les mer