Skip to content
people-lab

Bli kjent med hvordan PEOPLE LAB har gitt umiddelbare resultater for KVIKs salgsavdeling:

"Satt igjen med en enorm mengde selvinnsikt som var helt fjernt for meg før jeg var hos dere"

KANDIDAT I REKRUTTERINGSPROSESS

 

"Det å bli filmet og se seg selv i etterkant gir deg aha-opplevelser du ellers aldri ville fått. Treningen gir umiddelbar effekt". 

CEO I OSLO BUSINESS FORUM

Slik kan du bruke People Lab og digitale analyseverktøy som virkemiddel:

 • Vurdere ferdigheter
  Det kan være krevende å vurdere den enkeltes evne til å håndtere viktige arbeidsprosesser. Dette krever gode kompetansemodeller, og gode vurderingsverktøy. I People Lab får du mulighet til å gjøre virkelighetsnære vurderinger av den enkeltes ferdigheter i praksis. Ved å understøtte dette med våre digitale kompetansevurderingsverktøy (InFlow24), vil du ha tilgang på en kraftfull plattform for å kontinuerlig vurdere og utvikle talenter i takt med endringer i omgivelsene. Noen ganger er det behov for å ta inn helt ny kompetanse. PEOPLE LAB™ benyttes også i rekruttering. Her kan du bruke praksisnære oppgaver og solide datapunkter til å identifisere vedkommendes utviklingspotensiale, og la kandidaten vise sine ferdigheter og evne til fylle den nye rollen.

 • Utvikle ansattes ferdigheter
  Det er naturlig for mennesker å gjøre det som føles trygt. Skal man få ansatte til å jobbe annerledes er det derfor nødvendig å utvikle deres praktiske ferdigheter, slik at nye arbeids- og samarbeidsmetoder blir en naturlig og trygg del av hverdagen. 

 • Utvikle selvinnsikt
  Forskning viser at læring gjennom praktisk trening er effektivt, og at selvinnsikt er nødvendig for å skape adferdsendring. Gjennom bruk av video, observasjon og feedback i People Lab lærer man raskere av sine feil, og læringsutbyttet blir mer langvarig. 

 • Bygge kultur
  Skal man endre ansattes handlingsmønster vil det være virkningsfullt å utvikle kulturen. Dette kan gjøres gjennom en praktisk tilnærming til teamutvikling, dilemmatrening og verdiforankring i People Lab.

 • Bygge ledere
  Effektivt lederskap er helt avgjørende for organisasjonens endringsdyktighetNyere forskning viser at det finnes en rekke paradokser i et effektivt lederskap. I samarbeid med forskere på BI har vi brukt dette som utgangspunkt for vår treningsmodell, som er spesielt tilpasset ledere i nordiske virksomheter.