Skip to content
people-lab

"Satt igjen med en enorm mengde selvinnsikt som var helt fjernt for meg før jeg var hos dere"

KANDIDAT I REKRUTTERINGSPROSESS

Slik kan du bruke People Lab som virkemiddel:

 • Vurdere ferdigheter
  Det kan være krevende å vurdere den enkeltes evne til å håndtere viktige arbeidsprosesser. Dette krever gode kompetansemodeller, og gode vurderingsverktøy. I People Lab får du mulighet til å gjøre virkelighetsnære vurderinger av den enkeltes ferdigheter i praksis. Ved å understøtte dette med våre digitale kompetansevurderingsverktøy, vil du ha tilgang på en kraftfull plattform for å kontinuerlig vurdere og utvikle talenter i takt med endringer i omgivelsene. 

 • Utvikle ansattes ferdigheter
  Det er naturlig for mennesker å gjøre det som føles trygt. Skal man få ansatte til å jobbe annerledes er det derfor nødvendig å utvikle deres praktiske ferdigheter, slik at nye arbeids- og samarbeidsmetoder blir en naturlig og trygg del av hverdagen. 

 • Utvikle selvinnsikt
  Forskning viser at læring gjennom praktisk trening er effektivt, og at selvinnsikt er nødvendig for å skape adferdsendring. Gjennom bruk av video, observasjon og feedback i People Lab lærer man raskere av sine feil, og læringsutbyttet blir mer langvarig. 

 • Bygge kultur
  Skal man endre ansattes handlingsmønster vil det være virkningsfullt å utvikle kulturen. Dette kan gjøres gjennom en praktisk tilnærming til teamutvikling, dilemmatrening og verdiforankring i People Lab.

 • Bygge ledere
  Effektivt lederskap er helt avgjørende for organisasjonens endringsdyktighetNyere forskning viser at det finnes en rekke paradokser i et effektivt lederskap. I samarbeid med forskere på BI har vi brukt dette som utgangspunkt for vår treningsmodell, som er spesielt tilpasset ledere i nordiske virksomheter.