Skip to content

AC – VINNER AV «ÅRETS REKRUTTERINGSBYRÅ» 2021

Det er med en stor ære og ydmykhet at vi kan formidle at vårt tjenesteområde innen Invite (rekruttering) har blitt kåret til «Årets rekrutteringsbyrå» av FINN.no !

20220201_130129-2560x1920

AC har vokst både i omsetning og antall ansatte det siste året


Det siste året har AC nesten doblet sin omsetning på rekruttering og utvelgelse, til MNOK 50, som er det største forretningsområdet til AC Norge. Vi har den siste tiden tiltrukket oss flere tunge ledere til organisasjonen med lang erfaring som hjelper oss til å bygge på kunnskapen og kompetansen vi allerede har, men også utfordre oss i den innovative posisjonen vi ønsker å ta ut mot kunder og kandidater.

Likeverd i fokus

Videre er vi veldig stolte over mangfoldet vårt, som blir trukket frem av juryen i deres begrunnelse for valg av vinner. Vi har en jevn aldersfordeling og kjønnsfordeling blant våre ansatte, og  6 kvinner og 6 menn i partnergruppen. Våre verdier likeverd, mot og entusiasme sitter dypt hos alle ansatte, og våre incentivordninger er bygget på lagarbeid, og fremmer ikke enkeltinnsats.

Jeg har aldri vært borti en slik prosess før, og jeg må si at jeg er overrasket over hvor mye jeg har fått ut av den. Tidligere har jeg bare blitt spurt om å ta over en jobb uten noe grundig vurdering, men her sitter jeg igjen med en følelse av at det er gjort – spesielt opplevelsen av å være i PeopleLab og få vise det jeg kan.
KANDIDAT TEKNISK TESTER, TIETOEVRY

Innovasjon gjennom PEOPLE LAB.™

Den innovative tilnærminga vår blir trukket frem i juryens begrunnelse. AC ønsker å være en strategisk samarbeidspartner både før og etter rekrutteringsprosessen. Vårt mål er at våre prosesser skal føre til en smidig overgang til onboarding som starter allerede i PEOPLE LAB.™, bestående av spesialdesignede rom med innovative video og skjerm-løsninger for observasjon og analyse. PEOPLE LAB.™  er derfor i dag et av bransjens mest innovative verktøy, og en sentral differensiator for AC.

 

Her kan du lese juryens begrunnelse:

«Evnen til å ta tak i manglende mangfold i arbeidslivet, er fortsatt en utfordring for bransjen. Her har rekrutteringsbransjen et stort ansvar. En av rekrutteringsbransjens viktigste oppgaver er å gi alle kandidater like muligheter til å vise sine evner. Årets rekrutteringsbyrå har i tillegg bidratt positivt inn i bransjen med å utvikle et sterkt faglig nettverk med både næringsliv og forskermiljø som sikrer innovasjon og utvikling av faget. De kan vise til gode kandidat- og kundeopplevelser. Gjennom å tenke nytt rundt rekrutteringsprosessen har Årets Rekrutteringsbyrå utviklet konseptet PEOPLE LAB.TM. Det gir bedre grunnlag for å treffe beslutninger basert på hvordan en kandidat faktisk håndterer en arbeidssituasjon. Summen av dette gjør at juryen har funnet en meget verdig vinner av denne prisen.»

Slik får du på plass en bærekraftsstrategi

 
Les mer