Skip to content

BYGG ET FORETAK SOM TÅLER ENDRINGER

Ønsker du at foretaket ditt skal bli mer robust, og utvikle seg raskt og smidig i takt med endringer i markedet? Da er det nødvendig å ha kontroll på forretningsmodellen, og utvikle den kontinuerlig.

Stockphoto-undervisning

Det finnes flere ulike metoder for forretningsmodellering. Kanskje aller mest kjent er Business Model Canvas. Kombiner denne med endringskompetanse og kulturarbeid for å stille godt forberedt når markedet plutselig endres. Her er noen viktige steg på reisen:

Hent innsikt

Innsiktsarbeidet er kjernen i alt utviklingsarbeid – Innsikt i selskapets nåsituasjon, innsikt i markedet og innsikt i kundebehov danner grunnlaget for en forretningsmodell som skaper verdi.

Bygg et felles målbilde

Forretningsmodellen beskriver hvordan selskapet skal operere for å nå målbildet. Målbildet må derfor ha en felles forankring for at forretningsmodellen skal fungere. Innsikt om hvor organisasjonen er i dag, og felles forståelse knyttet til hvor organisasjonen skal være i framtida gir grunnlag for å bygge en modell som beskriver hvordan organisasjonen tar seg dit.

Kunden først

Skal du bli bedre må du forstå hva som faktisk gir verdi for kunden. Dine viktigste differensiatorer, kommunikasjonen din og kanalene du bruker må bygge på kundebehov – og utvikles i takt med at kundebehov endrer seg (altså kontinuerlig).

Forretningsmodellen reflekterer selskapets hypotese om hva kundene ønsker, og hvordan selskapet skal skape og kapre mer verdi. Alle hypotesene må testes løpende mot markedet. Jo mer vi vet og jo mindre vi antar, desto større er sjansen for å lykkes..

Verktøyene hjelper deg

Det finnes en rekke gode verktøy som hjelper deg å identifisere kundebehov, bygge gode verdiforslag, utvikle forretningsmodeller og tilpasse organisasjonen. Verktøyene må også følge tiden, og det er ikke sikkert at det verktøyet som var riktig for 15 år siden, er riktig verktøy å bruke i dag. I AC benytter vi et bredt spekter av verktøy i utviklingsarbeidet, valg av verktøy avhenger av situasjon. I arbeidet med forretningsmodellering står ofte Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur) svært sentralt.

Det er menneskene som står i sentrum for utviklingen

Gode kundeopplevelser skapes først og fremst av mennesker. Vi bygger interne prosesser som ivaretar effektivitet, flyt og verdiskapning, og trener folka dine til å forstå kunden og agere etter kundens behov. De beste selskapene i verden trener sine ansatte på å skape gode, konsistente kundeopplevelser, på akkurat riktig tidspunkt i kundereisen. De gir sine ansatte handlingsrom til å ta grep når de ser muligheten til å lage en ekstra god kundeopplevelse. På den måten skaper man magi, og ruster organisasjonen til å raskt agere etter endringer i markedet.

AC har spisskompetanse på kundeorientert utviklingsarbeid og forretningsmodellering. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat. Du kan finne mer info om emnet her.