Skip to content

En helt ny modell for nordisk ledelse i skiftende omgivelser

Dagens og fremtidens ledere opplever å måtte håndtere stadig mer komplekse situasjoner. De må i økende grad balansere mellom nærmest motstridende hensyn og kunne navigere i paradokser. Hva slags ledelse fungerer i rask skiftende omgivelser?

nlcm-1

Sammen med forskerne Per-Magnus Moe Thompson og Jon Magnus Haakonsen, som også er ansatt som førsteamanuensis og stipendiat ved Handelshøyskolen BI, har målet vært å fremskaffe et fullstendig ledelsesperspektiv på hva slags ledelse som kreves i dag, og i tiden fremover, basert på nyere forskning og egne erfaringer.

Hva kjennetegner god ledelse i en nordisk kontekst? Og hva må ledere gjøre for å skape endringsvillige og lønnsomme virksomheter – og utvikle motiverte og innovative ansatte?

Den nye modellen gir et bedre rammeverk for ledere som ønsker å lykkes i mer skiftende og krevende omstendigheter. Modellen kan brukes både i trening av ledere og for å hjelpe bedrifter å finne lederprofiler.

Hva trengs for å være en god leder?

Illustrasjon-E24-–-Kopi-1

Ledere har sine kognitive sett og ferdigheter, og selvinnsikt. Når det er store gap i mellom hvordan en leder oppfatter seg og hvordan omgivelsene oppfatter lederen skaper det utfordringer. Gjennom verktøy som PEOPLE LAB. ™ og Nordic Leadership Capability Model, skaper det stor verdi å komme inn på hvilke paradokser som er relevante – og hva som er viktigst å prioritere akkurat hos den lederen det gjelder.

For i tillegg til de fem ovenfornevnte kapabilitetene er det viktig at en som leder mestrer en rekke paradokser. Avhengig av lederspenn og rolle vil noen paradokser være mer relevante enn andre.

 

Utfordringer ledere møter i hverdagen som gjør at de i økende grad står i  paradokser

  1. Større kompleksitet i markeder og omgivelser
  2. Raskere endringer, en mer omskiftelig verden
  3. Behov for større fleksibilitet
  4. Menneskene er organisasjonens viktigste «asset»
  5. Større mangfold og flyktighet i arbeidsstyrken

– Så – hvordan skal en forholde seg til disse utfordringene?

Det som er sikkert, er at paradoksene må ses i sammenheng med hvem du er og hvor du skal. Alle må forholde seg til de samme utfordringene, men utgangspunktet til hver enkelt er helt forskjellig.

Skjermbilde-2023-03-14-144346

Det er ikke totaliteten som er relevant for alle. Her er det sentralt å spørre seg hvor er en er på vei og hvilke kapabiliteter som må utvikles for å nå målene, til lederen selv og til bedriften det gjelder. Når vi har plukket ut de mest kritiske paradoksene blir det så naturlig å spørre – hva må vi trene på? Hvilke caser vil øke kompetansen, selvinnsikten og derav kapabiliteten?

Dette er et godt utgangspunkt for hvordan vi kan tilrettelegge et riktig lederutviklingsprogram, slik at vi treffer korrekte tiltak og har et relevant fokus for den enkelte.

Vi vil gjerne sparre med deg rundt modellen vår eller hvordan den kan tolkes fra ditt perspektiv!