Skip to content

PLANTASJEN: «TANKEN PÅ Å GJØRE DET DIGITALT GJORDE VONDT»

De ansatte i Plantasjen brenner for planter og vekst, men de har også stort engasjement for kunder og kolleger. Mens plantene er mer avhengig av fysisk tilstedeværelse, kunne kompetansehevingen godt la seg gjøre fra hjemmekontoret.

Plantasjen-bilde

En bedrift som benytter seg av muligheten til å utvikle sine ansatte under en digital covid-hverdag er Plantasjen. Med rundt 2500 ansatte og mer enn 130 butikker i forskjellige format i Norge, Sverige og Finland, er Plantasjen den ledende aktøren av blomster og planter i Norden. Jørgen Haukås, Operation Manager i Plantasjen Norge, er glad for at Plantasjen ikke valgte å la covid-19 bli en stopper for utviklingen av lederne i selskapet.

Lederutvikling med fokus på kundeopplevelser

Plantasjen har hatt et behov for å øke fokuset på lederutvikling og ønsket et program tuftet på hyppigere, mer konsistent og praktisk kompetanseheving og trening. Regionsjefene og særlig butikksjefene i kjeden møter daglig nye utfordringer som setter lederskapet på prøve. Gjennom trening har de bygget et tydeligere lederskap og en felles prestasjons- og servicekultur, der inspirerende kundemøter står i fokus. Haukås mener at trening på konkrete situasjoner var helt avgjørende for både engasjementet og effekten av utviklingsløpet.

Etter flere omganger med fysisk trening i PEOPLE LAB, ble dette første gang Plantasjen valgte å flytte lederutviklingen inn i det heldigitale rom. Hvordan var opplevelsen? Her er Jørgen Haukås sine refleksjoner.

Jeg var en pådriver for fysiske samlinger. Tanken på å gjøre det digitalt gjorde rett og slett vondt. Piloten viste at det var helt rett å gjøre det digitalt, så betydde det at vi kunne trene mer i tillegg til å bruke den digitale plattformen selv mellom AC-samlingene
DELTAKER

Hvordan var din opplevelse av treningen?

Mye, mye bedre enn forventet. Sammenlignet med en fysisk samling, så fikk vi tilnærmet det samme resultatet, i tillegg til at effektiviteten økte med mindre reisetid og mer trening. Selvfølgelig mistet vi noe av den sosiale biten, men totalt sett gikk gjennomførelsen av utviklingsløpet over all forventning.

Vi bidro inn i startfasen med program, utvikling av relevante case til trening, samt å sette scenen og gi feedback underveis i casene. I samarbeid med AC ble det ikke noe kunstig over opplegget, derimot satt vi igjen med faglig påfyll og løft. Resultatet vi satt igjen med passet direkte inn der organisasjonen vår er akkurat nå.

Det vi har lært setter seg i ryggmargen, og kan brukes ubevisst og bevisst når det blir travle perioder
DELTAKER
De ansatte i Plantasjen brenner for planter og vekst, men de har også stort engasjement for kunder og kolleger. Mens plantene er mer avhengig av fysisk tilstedeværelse, kunne kompetansehevingen godt la seg gjøre fra hjemmekontoret.

Hva slags effekt av utviklingsløpet har du sett så langt?

I hovedsak vil jeg trekke frem bevisstheten i lederrollen og påvirkning overfor medarbeidere (transfer-effekten), i tillegg til kommunikasjonen. Vi har sikret at handlingsplanene har blitt konkrete og sterkt koblet til våre viktigste KPI/mål.

På lang sikt forventer vi at alle planene får skikkelige gode tiltak som er brutt nok ned for å nå målene. Videre er det sentralt å formidle budskapet for alle som er med på å påvirke resultatet.