Skip to content

SALGSTRENING – INGEN ER UTLÆRT

Født sånn eller blitt sånn?
Vi kan alle bli enda bedre i det vi gjør – også du som jobber med salg! Ved å trene målrettet på å bli en bedre selger, vil du kunne bli nettopp det. Så, hvordan kan du og dine ansatte trene dere til å bli enda bedre selgere?

C1A5605-1

Bli en bedre selger med riktig salgstrening

Først og fremst er det viktig å poengtere at salgstrening, i likhet med annen trening, kun gir langvarige resultater ved riktig innsats over tid. For at du og din virksomhet skal holde dere relevante, må dere trene jevnlig. Dessuten er dette med riktig trening et viktig poeng. Treningen må være tilpasset bedriftens mål og kundenes forventninger.

Vi i The Assessment Company (AC) kan hjelpe deg med å lage et salgstreningsprogram som er skreddersydd for nettopp din bedrift, og dine ansatte. Vi jobber med alt i fra salgsopplæring av helt ferske selgere til utvikling av erfarne selgere – i alle bransjer.

Salgsopplæring og innsiktsbasert salg

For å lykkes med salg må du jobbe med, og trene på, de prestasjonene som er kritisk for å møte dine kunders fremtidige behov. Denne tilnærmingen til faget kalles innsiktsbasert salg, og ligger til grunn for alt vi i AC gjør innen salgstrening.

Ved å benytte innsiktsbasert salg som rammeverk og metodikk kan du få innsikt i, og forstå kundenes rammevilkår og kontekst, fremtidige behov og nåsituasjon – og benytte denne innsikten i det praktiske salgsarbeidet.

Hvorfor er innsiktsbasert salg veien å gå? 

  • Gjennom å stille relevante spørsmål i de innledende fasene av salgsprosessen, skaffer vi oss verdifull innsikt i kundenes behov
  • Du får et unikt grunnlag til å utfordre kunden på hans/hennes premisser, for å løse de utfordringene kunden selv har identifisert
  • Når du evner å tilføre verdi i kundens øyne, vil du posisjonere deg som en relevant rådgiver. Som selger er det her du kobler kundens behov med dine alternativer og løsninger, identifiserer og håndterer innvendinger, og skaper fremdrift til den avsluttende fasen av salget
Det er helt umulig å forberede seg på enhver tenkelig situasjon som kan oppstå, men praktisk trening gjør enhver selger bedre rustet til å møte de utfordringene som venter

Rollespill, en del av salgstreningen

Å lære salgsteori, og å ha god kunnskap om det du selger og målgruppen du selger til, er viktig. Å anvende denne kunnskapen i praksis, kan være mer utfordrende. Det er helt umulig å forberede seg på enhver tenkelig situasjon som kan oppstå, men praktisk trening gjør enhver rådgiver bedre rustet til å møte de utfordringene som venter. Nettopp derfor har vi stor tro på rollespill som del av salgstreningen.

Sentralt i våre konsepter står bruk av PEOPLE LAB.™ hvor enkeltpersoner og team kan trene i trygge rammer. Aktiviteten observeres i et eget observasjonsrom og filmes. Dette muliggjør at du som enkeltperson kan se deg selv i aksjon og få tilbakemeldinger fra andre. Dette, kombinert med profesjonelle tilbakemeldinger gir stor læringseffekt og grunnlag for å endre og tilpasse atferd. Våre utviklingsprosesser gjør derfor treningen relevant og øker læringsutbyttet.

DSC02594-1-2560x1710

Hvem passer salgstrening for?

Salgstrening passer for absolutt alle selgere, i alle bransjer. Vi lever i en tid preget av raskt omskiftelige omgivelser, og virksomheter og ansatte i alle bransjer må evne å tilpasse seg endringer. Å tilegne seg nødvendig kunnskap, og å utvikle seg i takt med at bransjen, kundene og samfunnet for øvrig er i praksis påkrevd for å holde seg relevant.

Hvilken salgstrening den enkelte selger har behov for, vil naturligvis variere. Nettopp derfor er det så viktig med riktig trening – tilpasset den enkelte, og bedriften. All trening i regi av AC er tilpasset individet. Eierskap, mestring, glede og feedback står sentralt når både selskaper, lag og kandidater trener i People Lab!

Det er også viktig å poengtere at vilje og motivasjon er avgjørende for resultatet av salgstreningen. For å kunne bli en bedre rådgiver, må du ønske å bli en bedre rådgiver. Hvis du har viljen, stiller vi med verktøyene og kompetansen.

SALES LAB: 

Salgs-lederens hemmelige våpen og snarvei til suksess. Nyhetsbrev levert i din innboks hver måned – helt gratis! Sales Lab er fakta, inspirasjon og erfaringer, som sikrer deg som salgsleder enda bedre resultater. Klikk på knappen under for å abonnere på nyhetsbrevet.