Skip to content

SLIK FÅR DU PÅ PLASS EN BÆREKRAFTSSTRATEGI

Konsulentguiden har intervjuet vår ansvarlig for bærekraft - Rune Strupstad Andreassen - for å få noen råd og tips på hvordan man kan jobbe bærekraftsambisjoner inn i selskapsstrategien. Her kan du lese tipsene fra Rune.

barekraftsstrategi

Økende krav og forventninger fra forbrukere, myndigheter og bedrifter gjør at mange ledere føler seg utrygge på hvordan de skal gripe fatt arbeidet med å få på plass en bærekraftstrategi eller få bærekraftssatsningen inn i selskapsstrategien. Dette er ikke noe å vegre seg for, og ikke så komplisert som mange tror, sier Rune Strupstad Andreassen, leder for bærekraft i The Assessment Company.

Ingen stand-alone bærekraftstrategi

 Vi har ingen tro på å utforme en stand-alone bærekraftstrategi. Den må samkjøres med overordnet strategi for hele selskapet, ellers blir det ikke troverdig, sier han.

 Det første steget handler ofte om å forstå egen virksomhet, hvor man står i terrenget og hvordan landskapet rundt ser ut. Vet man ikke hvor man er, blir det umulig å komme frem til dit man vil. Hvordan forholder dagens strategi seg til bærekraft, hva er selskapets interessenters interesser og hvordan kan selskapet levere verdi for omgivelsene?

 FNs bærekraftsmål er omfattende og ulike virksomheter har behov for ulike strategiske mål. Nøkkelen til en god bærekraftsstrategi er at ledelsen definerer et lite utvalg mål som virksomheten kan ha en reell effekt på. Her vil det eksempelvis være stor forskjell på en tjenesteytende bedrift og en produksjonsbedrift – og selskapet må finne ut hva som passer nettopp for seg, ifølge Andreassen.

Når bedriften har forståelse av nåsituasjonen kan man sette den strategiske retningen. Andreassen anbefaler å gjøre en vesentlighetsanalyse for å finne riktig inngang, En vesentlighetsanalyse handler om å identifisere hvilke områder innen bærekraft som er viktig å jobbe med. og deretter prioritere knallhardt noen få mål som har størst påvirkning på nøkkelinteressenter og samfunnet for øvrig.

 Sprer man innsatsen for tynt risikerer man å ikke få gjort noen ting. Det er som med strategier for øvrig, sier Andreassen.

Bilde-Rune-Strupstad-Andreassen-i-AC-min-2048x1750-1-e1666083023305

Strategien må eies av hele organisasjonen

Det er viktig å huske at strategien ofte skapes av ledelsen, men skal leves ut i organisasjonen. Strategiske mål må derfor sponses av ledelsen, men eies av organisasjonen som helhet. Vi gjennomførte nylig en bærekraftstrening for en stor nordisk kunde som selv har hyppig kundekontakt, og der bærekraft ofte kommer opp som tema. Da er det essensielt at rådgiverne føler eierskap til egen bærekraftstrategi. For å få til dette må de ansatte involveres i prosessen og målene må brytes ned i nøkkelresultater og KPIer.
 Jeg er «målenerd», og er krystallklar på at dersom man ikke bryter ambisjonen ned i noe som kan måles og følges opp over tid, så vil man feile på sikt, sier Andreassen

Pragmatisk og håndterlig

Etter at man har implementert bærekraftstrategien i organisasjonen og fått på plass mål og parametere, begynner den virkelige jobben. Stikkord her er fokus over tid, involvering og kontinuerlig forbedring på de parameterne som er satt.  Vurdér, justér, skift ut, implementér og kontrollér med jevne mellomrom. Og sørg for å ha hektet på ansvarlige for hvert nøkkelresultat og hvert KPI.

Det siste steget i arbeidet handler om å gi en åpen og ærlig kommunikasjon rundt arbeidet til omverden. Krav til rapportering blir stadig sterkere, ikke minst gjennom EUs taksonomi. For større virksomheter følger krav om rapportering som er omfattende, og som det finnes flere standarder som kan hjelpe med. For mindre bedrifter handler det mer om å i første omgang om å være transparent og ærlig og fortelle tydelig om hvilke tiltak som er gjort og hvorfor.

 Ærlighet er viktig, sier Andreassen. Det er bedre å være åpen om at man ikke har alt på stell, enn å bli avslørt som en grønnvasker.

MicrosoftTeams-image-4

Andreassens tips til arbeid med bærekraftstrategi:

  • Nøkkelen er å gjøre prosessen tydelig, forståelig og håndterlig med det formål å få på plass helt konkrete og aksjonerbare tiltak.
  • Vær ydmyk for at du som leder ikke kan alt om bærekraft, ha mot til å innrømme det, og begynn i et hjørne sammen med et motivert team.
  • Finn de målene som er vesentlige for deres virksomhet. Hvor kan dere ha en reell effekt?
  • Strategiske mål må sponses av ledelsen, men eies av organisasjonen som helhet. Det fordrer operasjonalisering av strategien der den skal etterleves.
  • Når bærekraftstrategien er implementert, er det viktig med åpen og ærlig kommunikasjon til omverdenen. Ikke skjul deg bak svevende og lite konkrete tiltak. Det gjennomskues med en gang.

I vårt whitepaper finner du mange praktiske råd, last det ned her!