Skip to content

Slik kan du mobilisere ressursene mer effektivt i 2024

Mange opplever stor usikkerhet i sitt marked og høyere press på å redusere kostnader. I 2024 vil forventingene om å levere gode resultater, med færre ressurser bli sterkere. Det blir med andre ord viktigere enn noen gang å ha god oversikt over organisasjonens ressurser, og en god plan for hvordan disse skal forvaltes gjennom året. 

StZAXRTCI0

Tre tegn på underutnyttelse 

Underutnyttelse av menneskelige ressurser innebærer at dine ansattes unike ferdigheter, arbeidsinnsats og arbeidsmetodikk ikke er samstemt med forretningsmålene. Eller sagt på en annen måte - det er snakk om en ressurslekkasje, som har negativ påvirkning på bunnlinjen. Dessuten vet vi at underutnyttelse, underbelastning og overbelastning har negativ påvirkning på de ansattes motivasjon, og på sannsynligheten for at du klarer å beholde dyktige medarbeidere.  

Hvis du mangler oversikt over ressursutnyttelsen, er det sannsynlig at du ikke får nok ut av enkelte medarbeidere, og at andre samtidig har for stor belastning. Begge deler forringer motivasjon og produktivitet. 

Er det mulig å identifisere underutnyttelse? Svaret på dette er heldigvis «JA». Å identifisere ressurslekkasjer trenger ikke være så vanskelig. Og med hjelp av teknologi er det også enkelt å se hvordan lekkasjene kan tettes. I første omgang kan man se etter noen klassiske tegn. Dessuten har man i dag mulighet til å utnytte banebrytende HR-teknologi, for å skape oversikt over gapene mellom dagens ressurser, ressursutnyttelsen og virksomhetens fremtidige mål.  

Noen tegn å være oppmerksom på 

1. Forfalne tidsfrister
Når medarbeidere jobber langt utenfor sitt eget kompetansefelt, eller hvis arbeidsbelastningen er for stor, vil du etter hvert merke at tidsfrister ryker. Dette er et tidlig tegn på feil allokering av oppgaver og ansvar. Ofte handler dette om at ansatte får arbeidsoppgaver og ansvar som ikke henger sammen med deres ferdigheter eller preferanser.   

  

2. Fallene moral  

Ansatte som er motiverte, som har riktig arbeidsmengde og riktige utfordringer opplever å være i en «flytsone», der de jobber effektivt og kan møte utfordringer på en god måte. På motsatt side, ansatte som ikke er i flytsonen vil etter hvert uttrykke misnøye. Mangel på fokus og entusiasme er eller ikke uvanlig når ansatte jobber utenfor flytsonen.  

3. Fallende marginer  

Når virksomheten begynner å merke at forretningsmarginene faller bør alarmklokkene begynne å ringe. Dette er et sikkert tegn på at ressurslekkasjen er i full gang, og at tiden er «overmoden» for å danne seg en oversikt over ressursutnyttelsen. Med riktig oversikt er det enkelt å identifisere både ressurslekkasjer og hva som må til for å tette dem.  

Ønsker du å vite mer om dette teamet? Klikk her. 

Kunne du trengt denne oversikten her?

Det er vanskelig å møte forretningsmål uten ansatte som utnytter sitt fulle potensiale. I 2024 vil det for mange bli ekstra viktig å ha god oversikt over organisasjonens ressurser, og en god plan for hvordan disse skal forvaltes gjennom året. Kjenner du for eksempel ledernes evne til å mobilisere sine medarbeidere effektivt, eller til å følge opp sine ansatte på en god måte? Har du oversikt over utnyttelsen av organisasjonens menneskelige ressurser? Eller over motivasjon, de ansattes flytsoner, preferanser og ferdigheter?   

InFlow24 er et banebrytende verktøy som gjør det enklere å kartlegge hva som finnes av ressurser og lekkasjer i en organisasjon, en avdeling, et team eller en ansatt. Ingen andre har så langt klart å bygge tilsvarende verktøy og prosesser for å lykkes med dette. 

Ønsker du å vite mer om dette teamet? Klikk her.