Skip to content

EMIL LUTTERLOH-LIE

Management Consultant / Fagansvarlig offentlig sektor
46891281
LinkedIn

Emil Lutterloh-Lie er Management Consultant og fagansvarlig offentlig sektor rekruttering i The Assessment Company. Lutterloh-Lie har siden 2014 gjennom ulike roller i forskjellige selskap jobbet med et bredt spekter av stillinger (leder- & spesialiststillinger) innen privat og offentlig sektor. Han har de siste årene jobbet særskilt med rekruttering i offentlig sektor, både statsforvaltningen, kommunal forvaltning samt statlige og kommunale virksomheter. I det videre har Lutterloh-Lie jobbet med akademia, med særlig fokus på NTNU samt bank/finans.

Utvelgelse og rekruttering av medarbeidere til offentlig sektor er underlagt en rekke lovpålagte krav. Lutterloh-Lie har god kompetanse knyttet til arbeidsforhold, miljø og lovverket for tilsettinger i offentlig sektor. Retningslinjer, lovverk, tariffavtaler og generelle saklighetsprinsipper er forhold som må være styrende i en rekrutteringsprosess, herunder kvalifikasjonsprinsippet og personvern. Som rådgiver legger han vekt på at oppdrag gjennomføres ryddig og i henhold til intensjonen i lovverket.

Lutterloh-Lie er sertifisert i bruk av evne- og personlighetstester, samt sertifisert rekrutteringspersonell ihht. DNV GL sin standard for rekrutteringspersonell.