Skip to content

OSKAR ØBY

Oskar Øby
LinkedIn

Oskar Øby (1997) er Business Consultant i The Assessment Company. Han har tidligere erfaring fra rekrutteringsbransjen i Midt-Norge hvor han opparbeidet seg kompetanse og ferdigheter innen excecutive search, analyse og prosjektledelse i rekruttering. Han har jobbet med et bredt utvalg av stillinger innen teknologi, mobilitet, havbruk og kultur i offentlig og privat sektor. Her fungerte han som ansvarlig prosjektleder, og hadde kundekontakt i alle ledd. Oskar er sertifisert i testene OPTO, CORE, Matrigma og NEO-PI-3, og har samtidig erfaring med forskning og bruk av Ravens (RPM), OPQ32 og NEO-PI-R. Oskar har en bachelorgrad (BSc) i psykologi fra Universitet i Oslo, med utvekslingsopphold ved Griffith University i Australia. Videre tok han mastergrad (Msc) i arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU.