Trening som skaper endring og resultater

Det er mange grunner til at noen presterer bedre enn andre. Det kan være forskjell i personlige forutsetninger, kunnskap eller ferdigheter. Bedre resultater skapes gjennom endring i adferdsmønstre. Det starter i vårt toppidrettssenter for næringslivet – PEOPLE LAB.™

Innsikt: Kompetanseutvikling tar utgangspunkt i strategiske beslutninger. For å forstå hva en organisasjon skal trene på, er det nødvendig å forstå gapet mellom hvor dere er i dag, og hvor dere skal være i framtida. Det danner grunnlaget for skreddersøm av et utviklingsprogram som tar dere dit.  Programmet bygger på en kartlegging av kompetansegapet og ønsket adferd i hele eller deler av organisasjonen.

Selvinnsikt og adferdsendring: Bedre resultater skapes gjennom endring i adferdsmønstre. Gjennom trening, feedback og gjentakelser i vårt «toppidrettssenter» for næringslivet, PEOPLE LAB.™, kan du være trygg på at utviklingsprosessen gir umiddelbar effekt.

PEOPLE LAB.™ er av avgjørende betydning for utviklingsprosessen og brukes for eksempel som utgangspunkt for å vurdere de ansattes handlingsmønstre og ferdigheter, og til å bygge selvinnsikt og forståelse for hvordan man bør jobbe for å lykkes enda bedre.

System: Det er først når kompetanseutviklingen settes i system den gir effekt i hele organisasjonen. AC bistår med å sette kompetanseutvikling i et strategisk perspektiv. Vi tilrettelegger for at organisasjonen når sine mål, og for at ledere og medarbeidere realiserer sitt potensiale.

Få hjelp til å komme i gang

Våre konsulenter har formalkompetanse og lang erfaring innen blant annet organisasjonspsykologi, strategi og endringsledelse, pedagogikk, innovasjon og tjenestedesign, salg og salgsledelse, lederskap og employer branding.

For å forstå hva deres ansatte bør trene på, er det nødvendig å forstå gapet mellom hvor dere er i dag, og hvor dere skal være i framtida.

Enten du ser for deg et treningsakademi som strekker seg over en lengre periode, eller et isolert kompetanseutviklingsprogram for en avdeling eller enkeltpersoner, tar vi gjerne et møte med deg.

Kontakt Hege Langfeldt, Head of Academy