PEOPLE LAB.™ - en helt ny dimensjon i utvelgelsesprosesser og ved utviklingsprogram for både team og enkeltindivider.

The Assessment Company tror at innsikt og håndfaste bevis er nyttig i de fleste organisatoriske prosesser. I både utvelgelse og utvikling er kunnskap om forventet handlingsmønster i kritisk reelle jobbsituasjoner svært kjærkomment. Med dette som utgangspunkt har The Assessment Company utviklet et unikt verktøy; PEOPLE LAB.™. Dette tilfører en helt ny dimensjon i utvelgelsesprosesser, og er et innovativt verktøy ved utviklingsprogram for både team og enkeltindivider.

PEOPLE LAB.™, sponset av Innovasjon Norge, er både en utvelgelses- og utviklingsarena med teknologi og smarte digitale løsninger som muliggjør helt nye konsepter innen HR-strategisk tenkning, med fokus på innsikt, observasjon og kunnskap.