CONNECTING PEOPLE TO THE FUTURE

Da The Assessment Company ble etablert, var vårt spørsmål: Hvorfor rekrutterer alle selskaper på samme måte som før, til tross for at treffsikkerheten i tradisjonelle metoder for rekruttering er for lav?

Løsningen ble PEOPLE LAB.™ som i dag er vårt viktigste verktøy innen både rekruttering, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. I PEOPLE LAB.™ setter vi mennesker i sentrum, ofte med caseoppgaver og filmopptak som utgangspunkt.

Som medarbeider i en treningsprosess eller søker i en rekrutteringsprosess får du mulighet til å vise hva du er god på, og hvor du kan bli bedre. Som ansatt i en virksomhet som er i en strategi- eller endringsprosess får du innsikt i hvilke behov din organisasjon vil ha i framtiden, hva som skaper kundeverdi, og hvordan du og dine kolleger kan bidra til å drive organisasjonen framover.