Vil du ta en prat?

PEOPLE LAB. ™

Vi har forbedret metodikken for rekruttering, kompetanse- og organisasjonsutvikling. Vår innovasjon PEOPLE LAB.™ utnytter teknologi til å skape rom for selvinnsikt, mestring og progresjon i alle ledd av virksomheten.

PEOPLE LAB.™ består av et treningsrom og et observasjonsrom, hvor ledere og medarbeidere i samarbeid med våre konsulenter, kan observere kolleger. Treningsrommet er utstyrt med digitale kulisser og videoteknologi, og våre mest avanserte lab’er muliggjør digital interaksjon og simulering. I PEOPLE LAB.™ setter vi mennesker i sentrum, ofte med caseoppgaver og filmopptak som utgangspunkt. Caseoppgaver spesialdesignes, og det er i PEOPLE LAB.™ disse situasjonene utspiller seg.

Satt igjen med en enorm mengde selvinnsikt som var helt fjernt for meg før jeg var hos dere
Kandidat i rekrutteringsprosess