Skip to content

AC – Vinnare av  "Årets Rekryteringsbyrå" 2021

Det är med stor ära och ödmjukhet vi kan meddela att vårt tjänsteområde inom Invite (rekrytering) har utsetts till "Årets rekryteringsbyrå" av FINN.no!

20220201_130129-2560x1920

The Assessment Company (AC) har vuxit både i omsättning och antal anställda under det senaste året

Under det senaste året har AC nästan fördubblat sin omsättning för rekrytering och urval, till 50 MNOK, vilket nu är det största affärsområdet för AC Norge. På senare tid har vi lockat till oss flera framstående ledare till organisationen med lång erfarenhet som hjälper oss att bygga vidare på den kunskap och kompetens vi redan har, men även utmana oss i den innovativa position vi önskar ta mot kunder och kandidater.

Jämställdhet i fokus

Vi är också enormt stolta över vår mångfald, vilket juryn uppmärksammade i sin motivering när de utsåg oss till vinnare. Vår organisation präglas av en balanserad ålders- och könsfördelning, med en partnergrupp bestående av lika många kvinnor som män. Våra kärnvärden, som jämställdhet, mod och entusiasm, genomsyrar verksamheten. Dessutom uppmuntrar våra incitamentsprogram till lagarbete snarare än enskilda prestationer.

 

"Jag har aldrig varit med om en sådan process tidigare, och jag måste säga att jag är överraskad över hur mycket jag har fått ut av den. Tidigare har jag bara blivit ombedd att ta över ett jobb utan någon djupgående bedömning, men här sitter jag med en känsla av att det är gjort – särskilt upplevelsen av att vara i PeopleLab och visa vad jag kan."

- KANDIDAT TEKNISK TESTARE, TIETOEVRY

 

Innovation genom PEOPLE LAB.™

Innovationen i vår verksamhet framhävs av vår satsning på PEOPLE LAB.™, som är en del av vår rekryteringsprocess. Detta unika koncept omfattar specialdesignade rum utrustade med avancerad videounderteknologi och skärmlösningar för att observera och analysera kandidater. Detta gör PEOPLE LAB.™ till ett av de mest nyskapande verktygen i branschen och en viktig faktor som skiljer AC från konkurrenterna.

Här kan du läsa juryns motivering:

"Förmågan att ta itu med bristande mångfald i arbetslivet är fortfarande en utmaning för branschen. Här har rekryteringsbranschen ett stort ansvar. En av rekryteringsbranschens viktigaste uppgifter är att ge alla kandidater lika möjligheter att visa sina förmågor. Årets rekryteringsbyrå har bidragit positivt till branschens utveckling genom att stärka yrkesnätverket och säkerställa innovation. Genom att nytänka kring rekryteringsprocessen, och med införandet av PEOPLE LAB.™, har de skapat bättre förutsättningar för att fatta beslut baserade på kandidaternas faktiska prestationer i arbetssituationer. Detta har lett till att juryn utsett dem till en mycket värdig vinnare av priset."