Skip to content

Formue fick hjälp av näringslivets "toppidrottscenter"

När Formue satte sig målet att bli en av de ledande aktörerna inom hållbarhetsrådgivning, var det ett självklart val för dem att vända sig till The Assessment Company (AC) för stöd.

"Många söker konsulthjälp för att formulera en hållbarhetsstrategi, Formue sökte stöd för att faktiskt genomföra strategin i praktiken."  Säger Hege Langfeldt på konsultföretaget The Assessment Company (AC), som sedan 2016 har bistått Formue med strategi- och organisationsutveckling, rekrytering och träning.

"Faktum är att 90 % av företag misslyckas med att realisera sina strategier.
Detta vill vi bidra till att vända."

- Hege Langfeldt, Partner på The Assessment Company AS.

AC liknar sig vid ett "toppidrottscenter för näringslivet", välutrustade för uppdraget. De har inspirerats av idrottens värld i utvecklingen av sina utbildningsmetoder, föredragande praktisk träning framför traditionella kurser och föreläsningar.

Och det var just denna typ av praktisk, hands-on träning som visade sig vara nyckeln till att Formue kunde förverkliga sina hållbarhetsmål i praktiken.

Property, Plant, Door, Houseplant, Yellow

The Assessment Company
The Assessment Company (AC) är ett rikstäckande nordiskt konsultföretag som specialiserar sig inom tre huvudområden:

Strategi och organisationsutveckling:
Strategiprocesser, organisering, försäljningsstrategier, kundresor, LEAN, varumärkesprocesser, hållbarhetsstrategi och organisationsprocesser.

Träning och kompetensutveckling:
Kompetenskartläggning, kompetenshantering, utveckling av kompetenser och färdigheter.

Rekrytering och urval:
Employer branding, search, rekrytering, urval och introduktion.

Denna information är sammanfattad från ett inlägg i E24, Norges ledande affärstidning. Du kan läsa inlägget här.