Skip to content

Så blev Oslo Business Forum "bäst i klassen" – Tar inspiration från idrotten

Varje år bjuder Oslo Business Forum in några av världens främsta tänkare för att inspirera, motivera och höja kompetensen inom det norska näringslivet. Själva använder de metoderna från The Assessment Company för att bli den bästa versionen av sig själva.

Sedan dess grundande 2016 har Oslo Business Forum (OBF) sett en imponerande tillväxt. Företaget har berikat det norska näringslivet med inspirerande föreläsningar från personer såsom Sir Alex Ferguson, Barack Obama, Randi Zuckerberg, David Cameron och Steve Wozniak. Deras ambition är att placera sig bland världens främsta affärskonferenser senast 2026 – endast 10 år efter sin start.

Personal computer, Laptop, Table, Interaction, Chair, Entertainment

I hjärtat av deras framgång hittar vi samarbetet med The Assessment Company (AC) i Nydalen. Christoffer Omberg, VD och en av grundarna till OBF, betonar vikten av detta partnerskap. Genom åren har OBF och AC arbetat tillsammans för att förstå och möta de skiftande behoven hos deras kunder.

 

"Detta har revolutionerat sättet vi arbetar på och skapat en enorm
medvetenhet inom vår egen organisation om vilka behov våra kunder har
och hur vi
kan koppla dessa behov till de produkter vi erbjuder."

- Christoffer Omberg, verkställande direktör och grundare av OBF.

 

The Assessment Company
The Assessment Company (AC) är ett rikstäckande nordiskt konsultföretag som specialiserar sig inom tre huvudområden:

Strategi och organisationsutveckling:
Strategiprocesser, organisering, försäljningsstrategier, kundresor, LEAN, varumärkesprocesser, hållbarhetsstrategi och organisationsprocesser.

Träning och kompetensutveckling:
Kompetenskartläggning, kompetenshantering, utveckling av kompetenser och färdigheter.

Rekrytering och urval:
Employer branding, search, rekrytering, urval och introduktion.

Denna information är sammanfattad från ett inlägg i E24, Norges ledande affärstidning. Du kan läsa inlägget här.