Skip to content

TJÄNSTER

Kraven på organisatorisk förändring ökar snabbt i takt med förändringarna i omgivningen. Att skapa en flexibel organisation där ledare och medarbetare är rustade att möta framtiden är helt nödvändigt. På AC arbetar vi med att utveckla er organsiation, oavsett om det gäller kompetensutveckling, strategiarbete eller rekytering.

Vi lägger därför stor vikt vid att tydliggöra sambandet mellan företagets strategi och de anställdas färdigheter och utvecklingsbehov. Genom att systematisera alla anställdas preferensuppsättningar kan vi på företagsnivå skapa en komplett bild av vilka resurser vi har, vilka mänskliga utmaningar företaget står inför och hur företaget behöver arbeta för att ta hand om, rekrytera och utveckla sina anställda. 

AC hjälper till att identifiera ditt nuläge, din framtidsvision och hur resurserna bör hanteras för att uppnå denna vision. Detta kan innebära utvärdering och förbättring av organisation, kompetens, kultur, styrning, system, strukturer och processer. Tillsammans förbättrar vi strukturerna och fyller kompetensgapen genom kompetensutveckling av befintlig personal och rekrytering av nya. Ofta kan det vara aktuellt att ta itu med ett eller flera områden. 

Kundeorientert-organisasjonsutvikling-Knut-Are-thumb

STRATEGI- OG ORGANISASJONSUTVIKLING

i-kamera-komp

TRENING OG
KOMPETANSEUTVIKLING

AC-foto-4juli2388-komp-1024x682

REKRUTTERING OG
UTVELGELSE

För att lyckas med strategi- och organisationsutveckling är det avgörande att de som faktiskt ska utföra arbetet blir involverade och får ägarskap till processerna. 

Läs mer

När förändringar måste ske snabbt är det väsentligt att organisationens anställda har de färdigheter som krävs. Därför behöver vi lyckas både med reskilling och upskilling.

Läs mer

Rekrytering är en av de mest strategiska uppgifterna en ledare utför. Konkurrensen om talangerna är ofta intensiv och det är avgörande att välja de bästa människorna. 

Läs mer