Skip to content

REKRUTTERING OG UTVELGELSE
It's all about aptitude

Rekruttering er noe av det mest strategiske en leder gjør. Konkurransen om talentene er ofte stor, og det er avgjørende å velge de beste menneskene. «Aptitude» handler om å identifisere et naturlig potensial. Kun gjennom å se mennesker i en reell situasjon kan man finne det faktiske potensialet. Noen ganger kan det finnes der man minst venter det.

Med PEOPLE LAB.™ har vi utviklet en rekrutteringsmetode som gir høyere treffsikkerhet og større kunde- og kandidatverdi. I rekrutteringsprosesser kreves ofte høy kompetanse på leder- og spesialistnivå. Man trenger noen med erfaring og forretningsforståelse som kan se rekrutteringen i et strategisk perspektiv. Vi starter alltid oppdraget med å forstå de strategiske mulighetene og utfordringene du som kunde står overfor. Med aktivt søk og noen av bransjens mest innovative annonseringsløsninger går vi langt for å finne de riktige kandidatene. Gjennom en nysgjerrig, likeverdig og ærlig tilnærming kan du være trygg på at kandidatene får en rekrutteringsopplevelse utenom det vanlige.

For at kandidaten skal kunne vise sitt potensial og sin evne til fylle den nye rollen, bruker vi gode spørreteknikker, tester og praksisnære caser. Forskning viser tydelig at arbeidsprøver er den beste enkeltstående måten å si noe om kandidatens evne til å håndtere stillingen. I AC bruker vi PEOPLE LAB.™ til å gjennomføre arbeidsprøven. PEOPLE LAB.™ er en utviklings- og utvelgelsesarena som muliggjør simuleringer av typiske situasjoner kandidatene vil møte i stillingen. Metoden gir høyere treffsikkerhet og en mer profesjonell opplevelse både for kandidat og arbeidsgiver. I PEOPLE LAB.™ vurderes kandidatens evner til samspill og interaksjon, samt faglig kompetanse og resonneringsevne.

Våre konsulenter har lang erfaring, bransjekunnskap og kandidatnettverk innenfor en rekke bransjer. Vi snakker med nøkkelpersoner for å få innsikt i hvor organisasjonen deres står i dag, hvor dere skal i fremtiden, og hvilke ferdigheter en nyansatt bør ha for å drive organisasjonen i riktig retning.

Hvordan kan vi bistå?

AC foto 4juli2331 komp-1

Lederrekruttering

Hva kjennetegner en god leder? Solid lederrekruttering krever gode kompetansemodeller. Sammen med forskere på BI har vi utviklet en av bransjens mest solide modeller for lederrekruttering. 

AC foto 4juli2584komp

Generalister / spesialister

Rekruttering av personell innen en rekke disipliner og bransjer, herunder økonomi og regnskap, analyse, teknologi og industri, salg, kommunikasjon og markedsføring, HR og HMS, bærekraft, rådgivning, med mer. 

AC foto 4juli2388 komp-1

Second opinion

Reduser risikoen for feilansettelser med en objektiv kvalitetssikring av en eller flere kandidater. Vi avdekker styrker og kompetansegap, og gir deg et trygt beslutningsgrunnlag.

AC foto 4juli2663-1

Search / kandidatsøk 

Passive kandidater må gjentakende inspireres, informeres og motiveres. En god search-strategi bygger på rolleforståelse, selskapsforståelse, et godt nettverk av kandidater og bruk av smart AI-teknologi. 

AC foto 4juli2545crop

 

De passive kandidatene utgjør omtrent 70 til 90 % av dagens marked – et soleklart flertall. Denne typen kandidater er ofte åpen for nye muligheter i karrieren og kan tenke seg å bytte arbeidsgiver hvis det rette tilbudet dukker opp, men de søker ikke jobb aktivt. En gammeldags jobbannonse er derfor en utdatert fremgangsmåte når det gjelder rekruttering. Akkurat nå er det kandidatene som sitter i førersetet: de er bevisste på sin egen verdi og er aldri langt unna neste tilbud. En viktig del av rekrutteringsarbeidet handler derfor om å finne riktig attraheringsstrategi, for å selge seg inn til kandidaten. 

Skal du rekruttere, og ønsker råd til hvordan du lykkes best i hvert steg av prosessen? Du finner flere tips i vårt white paper:

"Dette er den desidert beste rekrutteringen jeg har vært med på.  Aldri gjennom 25 år i næringslivet i næringslivet har jeg opplevd noe i nærheten."

REKRUTTERENDE LEDER 

 


Kravspesifikasjon – innsikt 

Treffsikkerhet starter med innsikt i kompetansekrav, nødvendig atferd og rammebetingelser for rollen. Har du allerede en kravspesifikasjon tar vi utgangspunkt i denne. Hvis den ikke er utformet, lager vi den sammen. 

Kandidatsøk og screening 

70-90 % av kandidatmarkedet består i dag av passive kandidater. Dette innebærer at det er større behov for å motivere aktuelle kandidater til å søke. Gjennom bruk av AI og digitale løsninger, samt godt nettverk av kandidater, jobber vi grundig med å hente kandidater inn i prosessen.  

PEOPLE LAB ™ 

La kandidaten vise sitt potensiale og evne til fylle den nye rollen, gjennom praksisnær case i PEOPLE LAB.™ 

 
Arbeidspsykologiske tester 

Vi kan skreddersy et testbatteri for den aktuelle stillingen, med fokus på særlig to elementer; evner og personlighet. 


Dybdesamtale 
I dybdesamtalen ser vi resultatene fra arbeidspsykologiske tester og casepresentasjon i PEOPLE LAB™ i sammenheng med kravprofil. Dette brukes som grunnlag for målrettet utforsking av kandidatenen målrettet og kvalitativ samtale.


Beslutningsunderlag 
Gjennom god rådgivning og et grundig beslutningsunderlag med vurdering av kandidaten og eventuelle kompetansegap, sett opp mot kravspesifikasjonen, kan du gjøre en veloverveid beslutning, med gode forutsetninger for å forstå hvordan du best kan tilrettelegge arbeidsplassen for din nye kollega!