Skip to content

REKRUTTERING OG UTVELGELSE
It's all about aptitude

Noen ganger må man tilføre helt ny kompetanse, da er det avgjørende å velge de beste menneskene. Kjenner du kandidatens «aptitude» - kandidatens naturlige potensial? Enhver kandidat kan overbevise i et intervju, men med mer innovative metoder og verktøy kan vi identifiserere kandidatenes faktiske potensial. 

Med PEOPLE LAB.™ får du tilgang på en rekrutteringsmetode som gir høyere treffsikkerhet og større kunde- og kandidatverdi. I rekrutteringsprosesser kreves ofte høy kompetanse på leder- og spesialistnivå. Man trenger noen med erfaring og forretningsforståelse som kan se rekrutteringen i et strategisk perspektiv. Vi starter alltid oppdraget med å forstå de strategiske mulighetene og utfordringene du som kunde står overfor. Med aktivt søk og noen av bransjens mest innovative annonseringsløsninger går vi langt for å finne de riktige kandidatene. Gjennom en nysgjerrig, likeverdig og ærlig tilnærming kan du være trygg på at kandidatene får en rekrutteringsopplevelse utenom det vanlige.

For at kandidaten skal kunne vise sitt potensial og sin evne til fylle den nye rollen, er gode spørreteknikker, tester og praksisnære caser viktig. Forskning viser tydelig at arbeidsprøver er den beste enkeltstående måten å si noe om kandidatens evne til å håndtere stillingen. I AC bruker vi PEOPLE LAB.™ til å gjennomføre arbeidsprøven. PEOPLE LAB.™ er en utviklings- og utvelgelsesarena som muliggjør simuleringer av typiske situasjoner kandidatene vil møte i stillingen. Metoden gir høyere treffsikkerhet og en mer profesjonell opplevelse både for kandidat og arbeidsgiver. I PEOPLE LAB.™ vurderes kandidatens evner til samspill og interaksjon, samt faglig kompetanse og resonneringsevne.

Våre konsulenter har lang erfaring, bransjekunnskap og kandidatnettverk innenfor en rekke bransjer. Vi snakker med nøkkelpersoner for å få innsikt i hvor organisasjonen deres står i dag, hvor dere skal i fremtiden, og hvilke ferdigheter en nyansatt bør ha for å drive organisasjonen i riktig retning.

LEDERREKRUTTERING

Det er ofte forbundet mye risiko til ansettelse av toppledere, mellomledere og andre sentrale nøkkelpersoner.  Hva kjennetegner en god leder i din organisasjon? Solid lederrekruttering krever gode kompetansemodeller, og evne til å vurdere hvordan lederen faktisk vil håndtere kritiske situasjoner i arbeidshverdagen. Sammen med forskere på BI har vi utviklet en av bransjens mest solide og aktuelle modeller for lederrekruttering og lederutvikling. 

Se for deg at du har muligheten til å granske lederkandidatens ferdigheter og handlingsmønster i dybden, og hvor du også kan vurdere om en person har en god kulturell match med virksomheten. I PEOPLE LAB får kandidaten mulighet til å vise sitt potensiale, og du får se for deg selv hvordan personen vil opptre og fungere i praksis.

AC har flere ganger vært nominert i kategorien "Årets rekrutteringsbyrå" under Finn Awards, og i 2021 mottok vi prisen. 

 

REKRUTTERING AV GENERALISTER OG SPESIALISTER

Rekruttering handler sjeldent bare om å fylle et kompetansebehov i dag. De menneskelige ressursene er et strategisk virkemiddel, som skal ta organisasjonen inn i fremtiden. AC har lang erfaring med rekruttering av personell innen en rekke disipliner og bransjer, herunder økonomi og regnskap, analyse, teknologi og industri, salg, kommunikasjon og markedsføring, HR og HMS, bærekraft, rådgivning, med mer. 

70 til 90 % av kandidatmarkedet består av passive kandidater. Derfor er det viktig å forstå hva som gjør rollen og virksomheten attraktiv overfor den gruppen du ønsker å nå. Vi kjenner målgruppen, og kan derfor lettere selge inn rollen overfor aktuelle kandidater på en god måte. Med bruk av våre konsulenters nettverk, tidligere data fra tilsvarende rekrutteringer, algoritmer og AI kan vi målrette digitale budskap, samt generere kontaktlister for å oppsøke relevante kandidater manuelt.

I 2021 mottok vår kollega Ida B. Hoff prisen for "Årets hodejeger" under Finn Awards. 

SECOND OPINION

Reduser risikoen for feilansettelser med en objektiv kvalitetssikring av en eller flere kandidater. Vi avdekker styrker og kompetansegap, og gir deg et trygt beslutningsgrunnlag.

Second opinion passer når virksomheten er i sluttfasen av en ansettelsesprosess og ønsker et bedre beslutningsgrunnlag, eller når det er behov for en bedre vurdering av hvordan onboardingen kan tilrettelegges for at kandidaten skal gi verdi fra dag én. 

Vi tar kandidaten gjennom en trestegs evaluering, som kulminerer i et objektivt og trygt beslutningsunderlag. Du får en vurdering av kandidaten sett opp mot dagens og fremtidens krav og forventninger til rollen.

Du kan lese mer om våre grundige metoder for sluttvurdering i artiklen under. 

 

EMPLOYER BRANDING

All erfaring viser at de mest suksessfulle employer branding prosessene starter på et strategisk nivå. Et employer brand styrkes når det er sammenheng mellom det som kommuniseres og det som faktisk skjer i organisasjonen. På samme måte kan et employer brand og selskapets troverdighet svekkes dersom det er brist mellom disse to. 

I AC skiller vi derfor mellom tre sentrale deler av arbeidet med å bygge et employer brand: 1) Bygge en organisasjon som er attraktiv for medarbeidere og potensielle kandidater, 2) Bygge en kommunikasjonsplattform og tilhørende markedsføringskonsepter som gjenspeiler organisasjonens fokus på medarbeidere, 3) Utforme og iverksette kampanjer som synliggjør organisasjonen for potensielle medarbeidere. 

Under kan du lese om hvordan Trainee Innlandet har oppnådd stor vekst gjennom å samarbeide med AC om employer branding. 

"Dette er den desidert beste rekrutteringen jeg har vært med på.  Aldri gjennom 25 år i næringslivet i næringslivet har jeg opplevd noe i nærheten."

- REKRUTTERENDE LEDER 

ER DET MULIG Å SKILLE KLINTEN FRA HVETEN?

Hvordan vet jeg hva organisasjonen trenger, nå og i fremtiden? Hva skal til for å tiltrekke riktig kandidater? Har jeg tilgang på et godt utvalg søkere? Har jeg valgt riktig kandidat? Det kan oppstå mange spørsmål underveis i en rekrutteringsprosess, og AC kan bistå gjennom alle faser. Hvilke faser er mest kritiske hos deg?


FORSTÅ KOMPETANSEGAPET

Rekruttering handler sjeldent om å bare fylle et kompetansebehov i dag. De menneskelige ressursene er et strategisk virkemiddel, som skal ta organisasjonen inn i fremtiden. Sentrale spørsmål er: Hvor står vi i dag? Hvor skal vi? Hvilken kompetanse trenger vi for å komme dit? AC tilbyr strategisk veiledning, god bransjekunnskap og noen av bransjens beste metoder for å kartlegge kompetansegap.

FINNE KANDIDATENE

70 til 90 % av kandidatmarkedet består av passive kandidater. Jobben med å finne kandidatene, og deretter selge inn rollen er derfor ofte avgjørende. Her er det viktig å forstå hva som gjør rollen og virksomheten attraktiv overfor den gruppen du ønsker å nå. Jo bedre du kjenner målgruppen, jo lettere er det å selge inn rollen på en god måte. Så gjenstår jobben med å finne kandidatene. Med bruk av nettverk, tidligere data, algoritmer og AI kan vi målrette digitale budskap, samt generere kontaktlister for å oppsøke kandidater manuelt.

GJØRE EN TRYGG BESLUTNING

Hvor trygg kan du være på at du velger riktig person? En feilrekruttering koster i gjennomsnitt 1 million kroner. Idealkandidaten som scorer perfekt på absolutt alle parametere finnes kanskje ikke. Derfor bør du være trygg på at du kjenner både styrkene og utviklingsområdene hos den du skal velge. Veldig mange baserer sitt valg av kandidat utelukkende på intervjuer, men forskning viser faktisk at arbeidsprøver er den beste enkeltstående måten for å si noe om kandidatens evne til å håndtere stillingen. People Lab er arenaen vi bruker for å iscenesette og vurdere kandidaten på sentrale arbeidssituasjoner og kompetanseområder.

SKAPE VERDI FRA FØRSTE ARBEIDSDAG

Mange at de aller helst skulle hatt en nyansatt ombord i går. Så, hvordan få den nyansatte raskt i gang? Leder må kjenne kandidatens styrker, utviklingsområder og motivasjonsfaktorer. I AC har vi passion for å utvikle medarbeideres potensial, slik at effekten for selskapet blir at de ansatte både har det bedre, men også presterer bedre. Mye av dette avdekker vi gjennom rekrutteringsprosessen. Det er også mulig å benytte seg av vårt verktøy InFlow24, som er skreddersydd for å skape høy motivasjon og produktivitet hos team og enkeltansatte.

 

Bilde5

HR LAB
La oss skape enda større gjennomslag!

Knut Are Nordheim

Jeg vil at du skal skape enda større gjennomslag i organisasjonen og ledelsen. At du skal hjelpe organisasjonen å prestere i både medgang og motgang, skape mer kunde- og forretningsverdi, mer motiverte ledere og ansatte, gjøre tydelige prioriteringer og forvalte dine og andres ressurser optimalt. I nyhetsbrevet deler jeg fersk innsikt, skreddersydd for deg som jobber med HR-ledelse. Hva kan du lære av andre i din posisjon? Hva kan du lære av toppidretten? Hva kan du lære av de fremste ekspertene på ditt område? Svarene deler jeg gratis med deg hver måned.

Skal du rekruttere, og ønsker råd til hvordan du lykkes best i hvert steg av prosessen? Du finner gode tips i vårt white paper: