Vil du ta en prat?

Rekruttering og utvelgelse

It's all about aptitude

Rekruttering er noe av det mest strategiske en leder gjør. Konkurransen om talentene er ofte stor, og det er avgjørende å velge de beste menneskene. «Aptitude» handler om å identifisere et naturlig potensial. Kun gjennom å se mennesker i en reell situasjon kan man finne det faktiske potensialet. Noen ganger kan det finnes der man minst venter det.

Med PEOPLE LAB.™ har vi utviklet en metode som gir høyere treffsikkerhet og mer verdi. For at kandidaten skal kunne vise sitt potensial og sin evne til fylle den nye rollen, bruker vi gode spørreteknikker, tester og praksisnære caser. I PEOPLE LAB.™ vurderes kandidaten på sin evne til samspill og interaksjon, samt faglig kompetanse og resonneringsevne.

I rekrutteringsprosesser kreves ofte høy kompetanse på leder- og spesialistnivå. Man trenger noen med erfaring og forretningsforståelse som kan se rekrutteringen i et strategisk perspektiv. Vi starter alltid oppdraget med å forstå de strategiske mulighetene og utfordringene du som kunde står overfor. Med aktivt søk og noen av bransjens mest innovative annonseringsløsninger går vi langt for å finne de riktige kandidatene. Gjennom en nysgjerrig, likeverdig og ærlig tilnærming skaper vi kandidatopplevelser utenom det vanlige.

Konsulentene våre har lang erfaring, bransjekunnskap og kandidatnettverk innenfor en rekke bransjer. Vi snakker med nøkkelpersoner for å få innsikt i hvor organisasjonen deres står i dag, hvor dere skal i fremtiden, og hvilke ferdigheter en nyansatt bør ha for å drive organisasjonen i riktig retning. Vi bistår med et bredt spekter av leder- og spesialistroller:

Ledelse – CEO, CFO, COO, CIO, markedsdirektør, salgssjef, HR-sjef, innovasjonsdirektør, fabrikksjef, teknisk sjef, lederroller i offentlig sektor

Spesialister – økonomi og regnskap, aktuarer, analytikere, ingeniører, KAM, kommunikasjon og markedsføring, HR og HMS, bærekraftsrådgivere, prosjektledere, rådgivere

Dette er den desidert beste rekrutteringen jeg har vært med på. Aldri gjennom 25 år i næringslivet i næringslivet har jeg opplevd noe i nærheten.
Rekrutterende leder

Rekrutteringsbransjen trenger innovasjon

«Jeg er veldig motivert og gleder meg stort til å komme i gang som en del av The Assessment Company. AC er et innovativt og fremtidsorientert selskap med klare ambisjoner og retning – dette motiverer»
Les mer

Hva kan vi bistå med?

  • annonsering
  • aktivt søk (search)
  • screening
  • intervjuer
  • sluttvurdering
  • tester og arbeidsprøver
  • onboarding
  • outplacement/omstilling

Kontakt Kjell Strøm