«Å ivareta både kunde og kandidat er en av våre viktigste oppgaver. Både kunder og kandidater som er i prosess hos oss skal oppleve læring gjennom prosessen».

Vil du vite mer? Kontakt Ida B. Hoff, leder for Invite

 

Forstå hvilke kritiske ferdigheter din avdeling trenger og få en treffsikker rekruttering. Som rekrutterer ønsker man sikker kunnskap om hva fremtiden vil bringe ved å ansette en ny person. Hvordan vil kandidaten opptre i hverdagen? Hvordan vil hun eller han tilnærme seg forretningskritiske problemstillinger? Hvordan vil hennes eller hans tilstedeværelse påvirke organisasjonen? Hvordan er deres evne til sosial interaksjon?

I PEOPLE LAB.™ kobler vi våre dyktige rekrutterere og organisasjonspsykologer med innovative løsninger. Formålet er å skaffe innsikt om hvordan en potensiell nyansatt vil håndtere kritiske situasjoner i den nye rollen. PEOPLE LAB gir oss en av bransjens beste forutsetninger for å vurdere kandidatenes egnethet for stillingen. Utbyttet for din del er en dypere forståelse av kandidatenes styrker og utviklingsområder, og du vil få helt klare råd om hva du som leder må foreta deg for å få det beste ut av din nye ansatte.

The AC Executive Search

The AC Executive search hjelper virksomheter med å identifisere og attarhere kandidater til ledende stillinger gjennom målrettet search. Vi har lang efaring fra ulike bransjer og stillinger på ulike nivå. Vi bruker Executive search på lederstillinger, styremedlem, mellomledere og andre nøkkelroller.

Hvert enkelt oppdrag blir analysert, skreddersydd og gjennomført med høy grad av kvalitet, for vi vet at vellykket rekruttering og utvelgelse kan være avgjørende for suksess for våre kunder.

Kandidattilfang

Å tiltrekke seg kandidater krever forretningsforståelse og evne til å sette seg inn i både kandidatens og kundens behov. Sammen med våre samarbeidspartnere leverer vi noen av bransjens mest moderne løsninger for annonsering.

Vår ambisjon er alltid å overgå våre kunders og kandidaters høye forventninger, og også å utfordre kundene våre til å vurdere kandidater som ikke virker å være det opplagte valget ved første øyekast.

Trenger du hjelp til rekruttering?

Kontakt oss i dag.

Kontakt oss