Vil du ta en prat?

Strategi- og organisasjonsutvikling

Involve to evolve

Skal en lykkes med strategi- og organisasjonsutvikling, er det avgjørende at de som faktisk skal gjøre jobben, blir involvert og får eierskap til prosessene. Verden forandrer seg raskere enn noen gang, og for å opprettholde konkurransekraften må man være i konstant bevegelse. Ved å bruke anerkjente rammeverk og effektive metoder for involvering utvikler vi smidige virksomheter som raskt tilpasser seg endringer i omgivelsene.

Strategier har liten verdi hvis de ikke er forankret i organisasjonen. Vår erfaring viser at utfordringer med strategiarbeid sjelden kommer av manglende analyser, strategiforståelse eller evne til å treffe gode beslutninger. Utfordringene dreier seg i mange tilfeller om evnen til å forankre beslutninger i sentrale deler av organisasjonen. Manglende forankring fører til at strategier ofte blir utdatert før de er realisert.

Skal du lykkes med strategiarbeid når omgivelsene er i rask endring, er det en forutsetning at du benytter riktig metodikk og tilnærming fra første øyeblikk. Vi bruker anerkjente rammeverk som bidrar til sterk involvering og forståelse av behovet for endring. Vår lange erfaring med både strategiarbeid og å skape endring gjennom mennesker, gjør at vi kan bidra til fremdrift, forankring og verdiskaping fra dag én. Som rådgiver og fasilitator gjennom strategiprosessen er vår viktigste oppgave å tilpasse metoder, rammeverk og verktøy, samt å tilrettelegge for sentrale aktiviteter i styret, ledelsen og blant de ansatte.

Sammen med våre kunder bygger vi også fremtidens kundereiser. Kundeorientert organisasjonsutvikling handler om å utvikle prosesser, produkter eller forretningsmodeller på en måte som gjør at organisasjonen skaper høyere kundeverdi og bedre brukeropplevelser.

Slik skaper du mer kundeverdi

Les mer

Bygg et foretak som tåler endringer

Les mer

90% av alle virksomheter feiler når de skal realisere sin nye strategi – hvordan lykkes?

Les mer

Hvordan måler du kultur?

Har du tenkt på at ønsket kultur bør ses opp imot selskapets strategi? Vi opplever ofte at ledere og medarbeidere mangler et felles språk, innsikt og rammer for å drive god kulturutvikling i organisas...
Les mer

Hva kan vi bistå med?

  • virksomhetsstrategi
  • bærekraftsstrategi
  • organisasjonsutvikling
  • kundereisekartlegging
  • vekststrategi
  • operasjonell forbedring
  • styretjenester

Kontakt Rune Strupstad Andreassen