Vil du ta en prat?

Trening og kompetanseutvikling

Room for improvement

Når endringer skal skje raskt, er det vesentlig at organisasjonens ansatte har de ferdighetene som trengs. Derfor må man lykkes med både reskilling og upskilling. Vi bruker PEOPLE LAB.™ for å få raskere og mer langvarig effekt av kompetanseutviklingen.

Flere tusen mennesker har trent i PEOPLE LAB.™ opp gjennom årene, og tilbakemeldingene er klare: Treningen gir større verdi og raskere effekt. Vi kaller det «trening» bevisst, fordi kontinuerlig utvikling krever kontinuerlig trening.

Vår metodikk er inspirert av toppidretten, hvor man lenge har brukt digitale verktøy og videoanalyse som en del av treningsarbeidet. De samme metodene tok vi i bruk da vi bygde treningsarenaen PEOPLE LAB.™. PEOPLE LAB.™ er avgjørende for utviklingsprosessen og brukes for eksempel som utgangspunkt for å vurdere og utvikle de ansattes handlingsmønstre og ferdigheter.

Gjennom treningen bygger vi selvinnsikt, trygghet og forståelse av hvordan man kan håndtere sentrale situasjoner enda bedre. Vi skaper en trygg og utviklende arena for ledere, spesialister, rådgivere og team som har ambisjoner om å være best innenfor sin bransje, sektor eller disiplin.

Hva kan vi bistå med?

Kontakt Anette Johnsen Solberg