Skip to content

90% AV ALLE VIRKSOMHETER FEILER NÅR DE SKAL REALISERE SIN NYE STRATEGI – HVORDAN LYKKES?

Skal din virksomhet lykkes med en ny strategi krever det analyse, innsikt, involvering, og kanskje det aller viktigste – stålkontroll på realisering.

DSC02631-2048x1368

«Strategi handler om virksomhetens evne til å prioritere begrensede ressurser for å nå et mål. Den første delen av jobben er å få nye mål og strategi ned på papiret, men den virkelige jobben er å realisere dem», sier Rune Hummelvoll, leder av AC sine tjenester innen strategi- og organisasjonsutvikling. 

Det er ikke uten grunn at de fleste virksomheter ikke lykkes når de skal realisere ny strategi, for virksomheter får lite medvind av statistikken. 90% av alle virksomheter feiler når de skal realisere sin nye strategi, og 70% av norske gründere har avviklet sin virksomhet i løpet av tre til fem år etter oppstart.

70% av norske gründere har avviklet sin virksomhet i løpet av tre til fem år etter oppstart

Å etablere og realisere nye mål og strategi for en virksomhet er enklere sagt enn gjort, og det blir mer krevende i tiden fremover. I en globalisert og geopolitisk ustabil verden, kombinert med raskere utvikling drevet av digitalisering, bør virksomheter tilrettelegge for at mål og strategi er fleksibel og tilpasningsdyktigEvner virksomheten i tillegg å være fokuserte om realisering, er vår erfaring at dette bygger tilpasningsdyktige organisasjoner for fremtiden.

11-DSC04178-–-Kopi-2048x1365

Vår erfaring er at virksomheter som hele tiden tilpasser seg kunder og omgivelser, og som har et styre og administrasjon som jobber strukturert med måloppfølging, er mer konkurransedyktige enn andre virksomheter

Assessment i kjernen av alt 

AC er et innsiktsdrevet konsulentmiljø i Norden, og i kjernen av alt vi gjør er vurderinger av mennesker, grupper, virksomheter og strategier. Når vi bistår små, mellomstore og store virksomheter med å identifisere nye mål og strategi, er det særlig tre prinsipper vi jobber etter; 

1. Strategiprosessen drives av fakta, analyse og innsikt 

Virksomheter sitter ofte med god innsikt og kunnskap om egen organisasjon. Samtidig kan rammebetingelser til virksomheter endres kjapt, og innsikten kan bli fort utdatert. Å hente fersk og objektiv data er avgjørende ved oppstarten av en ny strategiprosess. Å forstå omgivelsene, underliggende verdidrivere, hva som driver medarbeidertilfredshet, eller hva kundene faktisk mener om virksomheten er viktige punkter å ivareta. 

2. Strategiprosessen involverer hele organisasjonen 

Noe av rotårsaken til at strategier ikke lykkes, er at styret og administrasjon i virksomheten ikke har planlagt for tilstrekkelig involvering av organisasjonen. Involvering av tillitsvalgte, verneombud, ledere, ansatte etc.  bidrar til at alle bedre forstår nye mål og strategi for virksomheten, og hvilke muligheter dette gir for dem. Dette er et godt premiss for effektiv realisering av mål og strategi. 

3. Strategiprosessen er fleksibel og tilpasningsdyktig 

For de fleste virksomheter vil det å styre etter et mål om fem år være utdatert innen regnskapsåret er over. Å sikre at virksomheten har en tydelig visjon på toppen, gode selskapsverdier i bunnen, samt tilpasningsdyktige mål og strategier i midten, gir konkurransedyktige virksomheter som står seg i omskiftelige omgivelser. 

De fleste strategier lykkes ikke, men det finnes håp! Har du lyst til å høre mer om involverende og verdiskapende strategiprosesser?