Skip to content

HEGE LANGFELDT

LinkedIn

Hege Langfelt (født 1972) har gjennom de siste 10 år jobbet som lederrådgiver og konsulent med organisasjonsutvikling som arbeidsfelt. Hun har jobbet bredt med både planlegging, fasilitering og implementering av ulike strategiske kultur- og utviklingstiltak for ledere, ledergrupper, talenter, team og medarbeidere. Hege har også jobbet med målinger av medarbeiderengasjement og prosesser for å øke ledernes- og medarbeidernes prestasjonsorientering. Ved behov bistår hun med HR-faglig rådgivning under slike prosesser. Hege har gjennomført en Cand. Mag utdanning ved Universitet i Oslo, med følgende fagkrets: Kriminologi, Psykologi og Pedagogikk. Hun er også utdannet Cand. Paed, profesjonsstudiet i pedagogikk ved samme lærested, med spesialisering i organisasjon, ledelse og undervisning.