Skip to content

MARTE RØNNINGSTAD SKJÆRET

Marte Rønningstad Skjæret
LinkedIn

Marte Rønningstad Skjæret (f. 1993) har tidligere jobbet i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett, Eika Forsikring og Sykehuset Innlandet, og har opparbeidet seg god kunnskap om onboarding, employer branding, organisasjonsutvikling og talent management.

Utdanning: Bachelor (BSc) i sosiologi fra UiO og bachelor (BSc) i psykologi fra NTNU, begge med fokus på organisasjon og ledelse. Master (MSc) i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU med spesialisering i digitalisering av onboardingprogram.

Marte er sertifisert i Masters rekrutteringsverktøy OPTO (personlighetstest) og ACE (evnetest).