Skip to content

RAGNHILD STAFF

Management Consultant
917 51 330
LinkedIn

Ragnhild (født 1956) har lang erfaring fra ulike linjeroller innen HR, sist som HR-strategisjef og organisasjonsutviklingssjef, samt arbeidet som partner og daglig leder i rådgivningsselskap. Hun har bred erfaring med leder-, medarbeider- og organisasjonsutvikling innen strategisk HR hvor bl.a. strategiarbeid, virksomhetsstyring, kompetanseutvikling og utvelgelse har stått sentralt. I tillegg har hun gjennom mange år jobbet aktivt med outplacement/karriererådgivning, ofte som prosjektleder for større omstillingsprosesser. Hun har bred kompetanse med rekruttering og utvelgelse av ledere og fagspesialister på ulike fagområder innen privat og offentlig sektor. Ragnhild er høyskolekandidat innen Personal og ledelse og Kulturfag fra Stavanger Universitet.