Skip to content

RUNE STRUPSTAD ANDREASSEN

LinkedIn

Rune Strupstad Andreassen (født 1985) leder tjenesteområdet Strategi- og Organisasjonsutvikling i The Assessment Company. Han har erfaring som prosjektleder i flere strategi- og prosessforbedringsprosjekter i det private og offentlige. Rune har tidligere ledet avdelingen for operasjonell forbedring i Deloitte, i krysspunktet lean, tjenestedesign og automasjon. Han arbeidet før tiltredelse i AC med innovasjonsinitiativer og bærekraftstrategi i Innovasjon Norge. Rune er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.