Avtal et møte

Om oss

Vi bistår med å definere hvor din virksomhet er i
dag, og hvor den skal være i framtida.

Så tar vi oss dit sammen.

Med et ønske om å tilføre noe nytt til en bransje som hadde stått stille lenge – der starter vår historie. Realiseringen av dette har gjort oss til et av Nordens raskest voksende konsulenthus, og en viktig strategisk samarbeidspartner for våre kunder.

Da The Assessment Company ble etablert, var vårt spørsmål: Hvorfor rekrutterer alle selskaper på samme måte som før, til tross for at treffsikkerheten i tradisjonelle metoder for rekruttering er for lav?

Løsningen ble PEOPLE LAB.™, som i dag er et av våre viktigste verktøy på tvers av tjenesteområdene vi leverer. En treningsarena for næringslivet, ofte med caseoppgaver og filmopptak som utgangspunkt. I PEOPLE LAB.™ setter vi mennesker i sentrum.

Som medarbeider i en treningsprosess eller søker i en rekrutteringsprosess får du mulighet til å vise hva du er god på,
og hvor du kan bli bedre. Som ansatt i en virksomhet som er i en strategi- eller endringsprosess får du innsikt i hvilke behov din organisasjon vil ha i framtiden, hva som skaper kundeverdi, og hvordan du og dine kolleger kan bidra til å drive organisasjonen framover.

Med grundig innsiktsarbeid og forskning i ryggen, bidrar vi til å avdekke behovene din virksomhet vil få i tiden framover. Ved hjelp av en unik kombinasjon av tjenester, følger vi organisasjonen gjennom hele prosessen med å oppfylle disse behovene. Det er slik vi tilrettelegger for at mennesker, i samarbeid med organisasjonen, kan møte framtiden.

Ta kontakt

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Fra våre kontorer i Oslo, Hamar, Trondheim, Bergen og Stockholm dekker vi hele Norge og store deler av Sverige.
Våre konsulenter arbeider tett på tvers av våre kontorer. Du kan derfor enkelt komme i kontakt med oss enten ved å kontakte en av våre konsulenter, lederne for hvert kontor (se oversikt over ansatte), eller ved å kontakte hvert vårt forretningsområde.

Kundeorientert
organisasjonsutvikling

Knut Are Nordheim +47 950 39 444

Trening og
kompetanseutvikling

Bjørn Haraldseth +47 905 62 920

Rekruttering
og utvelgElse

Kjell Strøm +47 951 98 710

Våre ansatte

Steffen Dyre Hansen

CEO, Partner and co-founder +47 474 89 666 steffen.dyrehansen@theac.no

Steffen Dyre Hansen (født 1973) er partner og grunnlegger av The Assessment Company AS. Steffen leder selskapets operasjoner og kan med sin omfattende konsulenterfaring vise til en bred kompetanse og forståelse innen fagområdene forretningsstrategi og forretningsutvikling.

Les mer

Ulf Pettersson

VD Sweden

Ulf Pettersson är partner och VD för The Assessment Company AB. Ulf startar nu upp verksamheten den 1. november 2017 på den svenska marknaden. Han har lång erfarenhet som ledare och konsult i IT-branschen. Ulf har grundat och arbetat med både produkt- och tjänsteföretag i Sverige men även internationellt som i Kina, Norge, Tyskland och USA.

Les mer

Stian Dyre Hansen

Partner & Co-founder +47 916 96 661 stian.dyrehansen@theac.no

Stian Dyre Hansen (født 1976) er partner og grunnlegger av The Assessment Company AS. Stian har bred kompetanse innen detaljhandel og ledelse, hans operative erfaring innen produktledelse, produktutvikling, ledelse, strategiske og operative innkjøp, logistikk, kategoriutvikling og økonomi bidrar til å fremme The Assessment Companys visjon som lyder; ”Connecting People to the Future”. Før Stian og

Les mer

Amund Kristiansen

Partner / Leder People & Performance +47 917 18 762 amund.kristiansen@theac.no

Amund Kristiansen (født 1974) er partner og har vært i The Assessment Company AS siden 2016. Amund jobber på hele leveransefeltet i selskapet. Med bakgrunn som HR leder i selskaper som HP Norge, SAP Norge og Danmark samt leder for People & Safety i Infratek har Amund lang erfaring i endringsledelse, talent management, trening av

Les mer

Veronica N. Larsen

Partner +47 489 59 497 veronica.larsen@theac.no

Veronica N. Larsen (født 1982) har gjennom sin karriere opparbeidet seg en god forståelse for kompetansekartlegging og organisasjonsutvikling i ulike bransjer. Hun erfaring med å lede og gjennomføre prosesser innen bl.a. organisasjonsanalyse, ledergruppeutvikling og salgstrening, samt rekruttering og utvelgelse til leder- og nøkkelroller. Veronica har tidligere jobbet som konsulent i Mercuri Urval og som salgsleder/

Les mer

Ida Beinnes Hoff

Partner +47 489 59 465 ida.hoff@theac.no

Ida Beinnes Hoff (født 1981) har gjennom sin karriere opparbeidet seg god forståelse for kompetansekartlegging, utvelgelse og organisasjonsutvikling. Som konsulent er Ida initiativrik, interessert og dyktig på å lede og drive prosesser fra A-Å. Ida har en Bachelorgrad i logistikk fra Høgskolen i Molde, samt en Master of Science i Ledelse og Organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI.

Les mer

Hege Langfeldt

Partner / Fagleder kompetanseutvikling +47 959 31 434 hege.langfeldt@theac.no

Hege Langfelt (født 1972) har gjennom de siste 10 år jobbet som lederrådgiver og konsulent med organisasjonsutvikling som arbeidsfelt. Hun har jobbet bredt med både planlegging, fasilitering og implementering av ulike strategiske kultur- og utviklingstiltak for ledere, ledergrupper, talenter, team og medarbeidere. Hege har også jobbet med målinger av medarbeiderengasjement og prosesser for å øke

Les mer

Ida Søby

Partner +47 977 32 958 ida.soby@theac.no

Ida Søby (født 1989) er en teknisk dyktig konsulent som har sitt hovedfokus på rekruttering og utvelgelse, test- og profilverktøy og organisasjonsanalyser. Ved å bruke The Assessment Companys unike og innovative løsninger håndterer Ida situasjoner og saksområder på profesjonell måte med fokus på kundetilfredshet og kvalitet i leveranser. Ida har en Bachelorgrad i Forretningsutvikling fra

Les mer

Svein Optjernsberget

Partner +47 975 07 205 svein.optjernsberget@theac.no

Svein Optjernsberget (født 1971) er Management Consultant i The Assessment Company.Han har bred kompetanse innen markedsføring og merkevareledelse, innsiktsarbeid og rådgivning og har samlet mye erfaring med å utnytte innsikt til utvikling og operasjonalisering av konkrete strategier, planer og programmer. Svein er utdannet siviløkonom og har tidligere jobbet for blant annet Coca-Cola Company, McKinsey &

Les mer

Eva Klein

Partner / Leder Trondheim +47 416 75 900 eva.klein@theac.no

Eva Klein (f. 1982) har det kommersielle ansvaret for vårt kontor i Trondheim. Hun har i flere år jobbet i næringslivet i Trondheim, og har bred erfaring på tvers av ulike bransjer og innen ulike fagområder. Eva har tidligere drevet egen virksomhet, og har god kompetanse innen prosjektsalg, konseptutvikling og marketing. Eva startet sin karriere

Les mer

Gro-Anett S.Haugen

Partner +47 974 08 693 gro@theac.no

Gro-Anett S. Haugen (født 1973) har mange års erfaring med leder-, medarbeider- og organisasjonsutvikling i både offentlig og privat sektor. Hun har jobbet med omfattende prosjekter og prosesser innen HR-strategiske tema, innovasjon og næringsutvikling. Gjennom sin karriere har hun fått god kjennskap til ulike deler av norsk næringsliv, og har jobbet for NHO, Næringslivets Kompetansenett,

Les mer

Sigurd Beidel

Partner +47 489 99 525 sigurd.beidel@theac.no

Sigurd Beidel (født 1976) har lang operativ og administrativ ledererfaring gjennom 15 år i Forsvaret. Som konsulent har han primært arbeidet med rekruttering og utvelgelse av ledere og spesialister til forskjellige bransjer. Han har også drevet organisasjon- og lederutvikling, og bistått sine kunder i strategiske diskusjoner. Sigurd har sin militære utdannelse fra Hærens Befalsskole og

Les mer

Rune Hummelvoll

Partner +47 450 43 935 rune.hummelvoll@theac.no

Rune Hummelvoll (født 1974) er utdannet Cand.polit fra Universitetet i Oslo med fordypning i organisasjonsteori og endringsledelse. Han har lang og bred erfaring fra arbeid med HR og organisasjonsutvikling fra store virksomheter innenfor både offentlig og privat sektor. Han har tidligere innehatt ulike linjeroller som HR-direktør, prosjektleder og spesialrådgiver samt arbeidet som seniorkonsulent i et

Les mer

Kathrine Bjerga

Leder Bergen +47 90 19 81 67 kathrine.bjerga@theac.no

Kathrine Bjerga har bakgrunn som Head of New Business Innovation hos Tryg Forsikring, Strategisk rådgiver i Apriil og leder for Forretningsutvikling i Telenor. Hun har en solid erfaring fra utvikling av strategier, forretninger og mennesker. Kathrine sin kompetanse og erfaring fra ledelse, kommunikasjon, strategi og brukerorientert innovasjon i komplekse selskaper i kontinuerlig endring, har bidratt

Les mer

Ståle Bråtebekken

Leder Strategi +47 41 51 81 50 stale.bratebekken@theac.no

Ståle Rønningen Bråtebekken (født 1985) leder tjenesteområdet Strategy & Change i The Assessment Company AS. Ståle har erfaring som leder, prosjektleder og forretningsutvikler fra ulike selskaper nasjonalt og internasjonalt. Han kom til The Assessment Company fra stillingen som leder forretningsutvikling i Norsk Tipping. Parallelt var han konstituert i stillingen som leveranseleder for innovasjon. Tidligere har

Les mer

Kjell Strøm

Leder Rekruttering og utvelgelse +47 951 98 710 kjell.strom@theac.no

Kjell Strøm (født 1969) leder forretningsområdet rekruttering (Invite) i The Assessment Comany. Kjell startet i selskapet 1 januar 2021, og har 14 års erfaring innen rekrutteringsbransjen. Kjell kommer fra rollen som Direktør rekruttering i Experis Norge (del av ManpowerGroup), og har betydelig erfaring som konsulent innen Executive-segmentet nasjonalt. Han har også de senere årene arbeidet

Les mer

Knut Are Nordheim

Leder Kundeorientert organisasjonsutvikling +47 950 39 444 knut.are.nordheim@theac.no

Knut Are Nordheim (født 1978) er utdannet fra Handelshøyskolen BI og har en mastergrad innen markedsføring og organisasjonspsykologi. Knut Are er leder for Assessment Companys forretningsområde Insight & Business Design. Han kom fra stillingen som analysesjef i Norsk Tipping hvor han også har jobbet flere år med kundeopplevelse og CRM. Tidligere har han jobbet i

Les mer

Bjørn Haraldseth

Leder Trening og kompetanseutvikling +47 905 62 920 bjorn.haraldseth@theac.no

Bjørn Haraldseth (født 1965) leder tjenesteområde Trening- og kompetanseutvikling. Bjørn er utdannet innen økonomi og ledelse, og har bekledd en stor bredde av kommersielt orienterte stillinger, inkludert roller som salgsdirektør, produktdirektør og markedsdirektør. Selskaper som Kodak, Motorola, Telenor og Storebrand, Atea og Visolit står på CV’en hans. Bjørn har bred erfaring med å lede og gjennomføre endrings- og kommersialiseringsprosesser. Han har også god kjennskap til

Les mer

Ingvild Bergersen

Strategisk rådgiver / Leder Kommunikasjon & People Lab +47 928 95757 ingvild.bergersen@theac.no

Ingvild Bergersen er Management Consultant, og leder for kommunikasjon og PEOPLE LAB. Ingvild har tidligere erfaring fra TOPRO Industri, SINTEF Manufacturing og NHO, hvor hun har opparbeidet seg god kompetanse på kundeorientering, forretningsutvikling og kommunikasjon. Ingvild har flere LEAN-sertifiseringer, og er også sertifisert i Masters rekrutteringsverktøy (OPTO og ACE) og JTI. Derutover har Ingvild en

Les mer

Jan Magnus Andersen

Økonomi- og administrasjonssjef +47 952 60 881 jan-magnus.andersen@theac.no

Jan Magnus Andersen (født 1979) er utdannet siviløkonom fra Trondheim Økonomiske Høyskole og har en mastergrad i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole. Han er statsautorisert revisor. Han har jobbet som business controller i Norsk Tipping, og har tidligere 10 års erfaring fra PwC som revisor og rådgiver. I tillegg til finansiell revisjon og rådgivning,

Les mer

Trond Myhrvold

Leder for strategiske prosjekter +47 928 23 049 Trond.myhrvold@theac.no

Trond Myhrvold (født 1962) er utdannet Sivilingeniør i Industriell Økonomi og har erfaring fra blant annet Innovasjon Norge og Ernst & Young Management Consulting. De siste 11 årene har Trond arbeidet i Assessit, hvorav 8 år som Daglig leder. Assessit leverer tjenester innenfor rekruttering og lederutvikling, Trond har lang erfaring både som konsulent og leder

Les mer

Marianne Hagen

Director & Architect Strategic Accounts +47 453 91 933 marianne.hagen@theac.no

Marianne Hagen (født 1972) har en omfattende konsulenterfaring med 22 års erfaring innen management consulting, rådgivning og forretningsutvikling og har fått et bredt spekter av kompetanse. Marianne har vært administrerende direktør for Right Management i Norden gjennom flere år, samt konsulentsjef, support direktør og salgssjef i Right Management Europa. I AC jobber Marianne med rådgivning

Les mer

Claus Morten Pedersen

Leder Digital innovation/People Lab +47 40878108 claus.morten.pedersen@theac.no

Claus Morten Pedersen (født 1974) er utdannet journalist og videoprodusent med erfaring fra NRK, TV2, Scootr, Ferskvann og Clutch Media.  Han har jobbet med strategisk rådgivning, innovasjonsprosesser og mediaproduksjon for både nasjonale og internasjonale kunder gjennom 20 år. I tillegg til å ha vunnet en rekke reklame og tv-priser har han vunnet NHO Innlandets nyskapingspris

Les mer

Bård Nordby

Management Consultant +47 922 87 160 bard.nordby@theac.no

Bård Nordby (født 1972) er utdannet Cand Paed fra UiO og Bedriftsøkonom fra BI. Han har erfaring fra både privat og offentlig sektor og har de siste 10 år jobbet som konsulent internt og eksternt i virksomheter innenfor HR/organisasjonsutvikling. Han har utstrakt erfaring i å kartlegge og operasjonalisere adferdskompetanser og bruk av arbeidslivstester i organisasjonsrelevante

Les mer

Lone Holm Blaasvær

Management Consultant +47 924 45 136 lone.holm.blaasvaer@theac.no

Lone Holm Blaasvær (født 1981), har jobbet med rekruttering og utvelgelse i det trønderske næringslivet siden 2005. Hun har en bachelorgrad fra BI, hvor hun studerte markedsføringsledelse og internasjonalisering. Hun har også fag innen rekruttering og prestasjonsutvikling fra Høyskolen Kristiania. Lone er sertifisert i flere verktøy for personlighetstesting. Lone startet i The Assessment Company 1.

Les mer

Helene Møller Rørvik

Management Consultant +47 415 29 191 helene.moller.rorvik@theac.no

Helene Møller Rørvik (født 1981) startet i the Assessment Company 1. februar 2018, som Management Consultant. Hun har 10 års erfaring fra rekruttering og utvelgelse, med særskilt fokus på sourcing og analyse. Helene studerte til en Bachelor of Science with Honours i Australia, og begynte karrieren som forsker innen naturvitenskap og marinbiologi. Hun deltok i

Les mer

Nina Eknes Ramm

Client Partner +47 402 49 091 nina.eknes.ramm@theac.no

Tina Jørgensen

Management Consultant +47 959 76 072 tina.jorgensen@theac.no

Tina Jørgensen (født 1986) er Management Consultant i The Assessment Company.Hun har bred kompetanse innen rekruttering og utvelgelse av kommunikative og digitale ledere og spesialister. Hun har også erfaring med prosjekter innen markedsføring samt intern og ekstern kommunikasjon. Tina har en mastergrad i strategisk kommunikasjon fra Universitetet i Lund og har tidligere jobbet for blant

Les mer

Sissel Brodtkorb

Management Consultant +47 41 22 09 13 sissel.brodtkorb@theac.no

Sissel Brodtkorb (født 1975) har jobbet med reasearch og rekruttering siden 2014, med stillinger på alle nivåer innen ulike bransjer som blant annet retail, energi, industri, professional services og bank/finans. Sissel er utdannet siviløkonom og har tidligere jobbet for Boyden Executive Search, SCA Hygiene Products, Wella og Kraft Foods med rekruttering, salg og marketing. Hun

Les mer

Stian Andrå

Management Consultant +47 991 54 810 stian.andraa@theac.no

Stian Andrå (født 1987) er Management Consultant i The Assessment Company. Han har erfaring fra håndverkerbransjen i tillegg til spisskompetanse innen både salg og dagligvare. Han jobber med prosesser hvor leder- og personalutvikling, prosjektledelse, motivasjon og kultur står i fokus. Stian er utdannet møbelsnekkermester/teknisk ingeniør fra Gjøvik fagskole og har en Bachelor i økonomi og

Les mer

Vidar Undebakke

Management Consultant +47 478 19 671 vidar.undebakke@theac.no

Vidar Undebakke (født 1990) er Management Consultant i The Assessment Company. Han er tidligere toppidrettsutøver og har både nasjonal og internasjonal erfaring som coach på elitenivå i langrenn. Vidar har med sin bakgrunn fra toppidretten alltid utvikling og jakten på den gode prestasjon i fokus. Vidar har mastergrad innen idrett fra NTNU, og har jobbet

Les mer

Marius Kjerneth

Strategisk rådgiver +4795045635 marius.kjerneth@theac.no

Marius Kjerneth (født 1989) er Management Consultant i The Assessment Company.

Les mer

Randi Ditlev-Simonsen

Client Partner +47 952 229 07 rds@theac.no

Randi (født 1976) har 17 års operativ erfaring med markedsføring, kategoriutvikling, innkjøp, salgsledelse og kjedeutvikling. Hun har hatt både personal- og strategisk ansvar, styrerapportering og ledergruppeansvar, og har gjennom karrieren opparbeidet seg svært god forretningsforståelse. Hun har en Bachelor i International Relations og Økonomi fra Boston University, og er i tillegg utdannet NLP Coach. Randi

Les mer

Anstein Krekke

Strategisk rådgiver +47 419 15 748 anstein.krekke@theac.no

Anstein Krekke(født 1970) er Client Partner i The Assessment Company.Han har bred kompetanse innen rekruttering av ledere og spesialister til varehandel, reiseliv og idrett/sport. Hans brede erfaring som leder og erfaring fra salg- og service-relaterte yrker gjør han egnet og oppdatert på prosesser i relevante bransjer. Anstein har tidligere jobbet for blant annet Choice Hotels,

Les mer

Terje Bølstad

Client Partner +47 95 24 24 23 terje.bolstad@theac.no

Terje Bølstad (f. 1972) har siden 2007 jobbet innen konsulentvirksomhet med både salg og ledelse innen IT. Hans seneste erfaring er fra softwareselskapet Scout Gaming Group, hvor han har hatt rollen som operasjonell leder med hovedansvar på å levere resultater via å bygge sterke team, kommunikasjon og prosesser på tvers av landegrenser. Videre har han

Les mer

Ole Christian Østrem

Business Designer +47 975 15 562 olechristian.ostrem@theac.no

Ole Christian Østrem (født 1979) er utdannet fra Handelshøyskolen BI og har en mastergrad innen markedsføring og ledelse. I tillegg har han en bachelorgrad innenfor reiseliv fra Høgskolen i Lillehammer. Ole Christian jobber med gjennomføring av analyseprosjekter og design av løsninger med mål om å skape kunde- og forretningsverdi. Han har 10 års erfaring fra

Les mer

Christian Weber

Management Consultant +47 998 50 700 christian.weber@theac.no

Christian Weber er Management Consultant i The Assessment Company. Christian er spesialisert innen analyse, toppleder-coaching, forhandlinger og prosjektledelse. Han har bistått kunder, primært i legemiddel-, FMCG-, retail- og finanssektoren, med bransjespesifikke utfordringer og hvordan man kan optimalisere interne forretningsprosesser. Christian har også ledet prosjekter for store nasjonale og multinasjonale kunder. I den siste tiden har han

Les mer

Marie Wingestad

Management Consultant +4793845924 marie.wingestad @theac.no

Marie (født 1991) har tidligere erfaring fra Telenor Group og Visma, og har gjennom sin karriere opparbeidet seg god forståelse for prosjektledelse, endringsledelse og Talent Management. Hun har en bachelorgrad i psykologi fra NTNU og en mastergrad i Human Resource Management fra Copenhagen Business School. Marie er sertifisert i personlighets- og evnetester fra Master og

Les mer

Hilde Heines Bachmann

Management Consultant +47 408 51 957 hilde.bachmann@theac.no

Hilde Heines Bachmann (født 1972) er medieviter med samfunnsvitenskapelig mastergrad fra Universitetet i Oslo. Hun har gjennom mange år spesialisert seg på leder- og spesialistrekruttering for ulike bransjer, særlig innenfor media, kultur og organisasjonsliv. Hilde har også lang og bred erfaring som produsent og researcher i TV-bransjen, og har jobbet med forskningsformidling i instituttsektoren. Både

Les mer

Kamilla Larsen

Business Consultant +47 452 25 730 kamilla.larsen@theac.no

Kamilla Larsen (1995) har tidligere erfaring fra Search House hvor hun har opparbeidet kompetanse innen Executive Search og dialog med kandidater i rekrutteringsprosesser. Hun har også jobbet som butikkselger for Reimers og har lang erfaring med kunder og salg. Kamilla drives av å benytte sin psykologibakgrunn til å forstå hvordan mennesker fungerer som individer og

Les mer

Helene Lundgaard

Business Consultant +47 902 16 667 helene.lundgaard@theac.no

Helene Lundgaard (1993) har tidligere erfaring fra Capus AS, hvor hun har opparbeidet seg kompetanse på rekruttering og search til privat og offentlig sektor. Helene har tidligere jobbet innen bank og finans ved siden av studiene. Dette har gitt henne god innsikt i flere av kompetanseområdene hun rekrutterer til. Helene er utdannet siviløkonom fra NHH,

Les mer

Rakel O.Mørch

Business Consultant +47 48 17 01 34 Rakel.morch@theac.no

Rakel O. Mørch (1993) er utdannet siviløkonom og har flere års arbeidserfaring innen forsikring og finans. Hun har opparbeidet seg kompetanse innen prosjektledelse, produktutvikling, innovasjon, forretning og digitalisering. Rakel er en forretningsorientert person som er opptatt av resultater og gode kundeopplevelser. Hun setter også søkelys på kultur og arbeidsmiljø. Hennes filosofi er å; «løse utfordringer

Les mer

Marte Rønningstad Skjæret

Business Consultant +47 952 78 687 marte.ronningstad.skjaret@theac.no

Marte Rønningstad Skjæret har tidligere jobbet i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett, Eika Forsikring og Sykehuset Innlandet, og har opparbeidet seg god kunnskap om onboarding, employer branding, organisasjonsutvikling og talent management. Utdanning: Bachelor (BSc) i sosiologi fra UiO og bachelor (BSc) i psykologi fra NTNU, begge med fokus på organisasjon og ledelse. Master (MSc) i arbeids-

Les mer

Våre kontorer

The Assessment company • Stockholm

Besøksaddresse / hovedkontor: Garvis Carlssons Gata 1, 12 tr, 16 941 Solna, Stockholm
T:+46 70 833 7210 E:info@theac.se

The Assessment company • Bergen

Besøksaddresse / hovedkontor: Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen (Media City Bergen)
T:+47 901 98 167 E:post@theac.no

The Assessment company • Trondheim

Besøksaddresse / hovedkontor: Skippergata 14, 7042 Trondheim
T:+47 41 67 59 00 E:post@theac.no

The Assessment company • Oslo

Besøksaddresse / hovedkontor: Nydalsveien 28 (NY28), 0484 Oslo (7 & 12.etg)
T:+47 474 89 666 E:post@theac.no

The Assessment company • Hamar

Besøksaddresse / hovedkontor: Parkgata 83, 2318 Hamar (5. etg)
T:+47 916 96 661 E:post@theac.no

Styret

Nils Arne Nordheim

Styreleder

Nils Arne Nordheim har vært medlem av styret i selskapet siden starten i 2014, de siste 4 årene som styreleder. Han har bred leder- og styreerfaring fra næringslivet. Hans utdanningsbakgrunn er siviløkonom- og høyere revisorstudiet ved Norges Handelshøyskole. Han jobber i dag utelukkende med styrearbeid. Nils Arne er også styreleder i The Assessment Company Holding

Les mer

Hans Kristian Henriksen har bred erfaring fra nasjonale og internasjonale oppdrag innen rekruttering og utvelgelse. I tillegg til mangeårig ledererfaring fra rekrutteringsbransjen har Henriksen også solid akademisk kompetanse og forskningsbakgrunn. Hans Kristian Henriksen er godt kjent fra prosesser innen Executive search, strategi, coaching, leder og styreutvikling. I tillegg til rollen som styremedlem jobber Henriksen også

Les mer

Steffen Dyre Hansen

Styremedlem

Steffen Dyre Hansen (født 1973) er partner og grunnlegger av The Assessment Company AS. Steffen leder selskapets operasjoner og kan med sin omfattende konsulenterfaring vise til en bred kompetanse og forståelse innen fagområdene forretningsstrategi og forretningsutvikling.

Les mer

Stian Dyre Hansen

Styremedlem

Stian Dyre Hansen (født 1976) er partner og grunnlegger av The Assessment Company AS. Stian har bred kompetanse innen detaljhandel og ledelse, hans operative erfaring innen produktledelse, produktutvikling, ledelse, strategiske og operative innkjøp, logistikk, kategoriutvikling og økonomi bidrar til å fremme The Assessment Companys visjon som lyder; ”Connecting People to the Future”. Før Stian og

Les mer

Amund Kristiansen

Styremedlem

Amund Kristiansen (født 1974) er partner og har vært i The Assessment Company AS siden 2016. Amund jobber på hele leveransefeltet i selskapet. Med bakgrunn som HR leder i selskaper som HP Norge, SAP Norge og Danmark samt leder for People & Safety i Infratek har Amund lang erfaring i endringsledelse, talent management, trening av

Les mer

Veronica N. Larsen

Styremedlem/ansattrepresentant

Veronica N. Larsen (født 1982) har gjennom sin karriere opparbeidet seg en god forståelse for kompetansekartlegging og organisasjonsutvikling i ulike bransjer. Hun erfaring med å lede og gjennomføre prosesser innen bl.a. organisasjonsanalyse, ledergruppeutvikling og salgstrening, samt rekruttering og utvelgelse til leder- og nøkkelroller. Veronica har tidligere jobbet som konsulent i Mercuri Urval og som salgsleder/

Les mer