Skip to content

ROBUST STRATEGI
Realisering = Innsikt og involvering

Gode resultater krever gode beslutninger. 2024 forventes også å bli et mer utfordrende år for mange. Det er ikke tilfeldig at eksempelvis tematikken på årets Oslo Business Forum hadde tittelen "Thriving in chaos". Kaos er kanskje i ferd med å bli den nye standarden? Det stiller nye krav til strategiarbeidet.

60 til 90 prosent av strategiske planer blir aldri fullt ut realisert. Utfordringene dreier seg ofte om at strategien ikke er godt nok forstått og forankret i organisasjonen.

For de fleste vil det å styre etter et mål om fem år være utdatert innen regnskapsåret er over. Å sikre en tydelig visjon på toppen, gode selskapsverdier i bunnen, samt tilpasningsdyktige mål og strategier i midten, gir konkurransedyktige virksomheter som står seg i omskiftelige omgivelser.  

I toppidretten har man lang erfaring med å skape bedre resultater gjennom gode beslutninger og fokus på det som er aller viktigst for måloppnåelse. Ofte handler det om å velge noe, og velge bort noe annet, men aller viktigst er de utøverne som skal levere på målene. 

The Assessment Company avd Molde 280224 - Original Str fotograf_andreas_winter-60

CEO LAB
Et nyhetsbrev kun for ledere!

Hva kan du lære av andre i din posisjon? Hva kan du lære av toppidretten? Og hva kan du lære av de fremste ekspertene på ditt område? CEO Lab er lederens hemmelige våpen og vei til suksess. Eksklusivt nyhetsbrev levert i din innboks, helt gratis. Vi deler jevnlig fersk innsikt, erfaringer fra toppidrett og eksempler på hvordan andre organisasjoner har skapt gode resultater og bedre prestasjoner. Meld deg på våre innsiktsbrev, skreddersydd for deg som jobber med toppledelse. På slutten av året vil vi gi deg verktøy til å måle hvordan det har gått, så du kan gjøre gode prioriteringer for 2025.  

«100 % eierskap i ledergruppen var viktigere enn en 100 % gjennomarbeidet rapport» 

Utfordringer med strategiarbeid kommer sjelden av manglende analyser eller evne til å treffe gode beslutninger. 60 til 90 prosent av strategiske planer blir aldri fullt ut realisert. Utfordringene dreier seg ofte om at strategien ikke er godt nok forstått og forankret i organisasjonen. Å lykkes med realiseringen handler ofte om tre sentrale punkter: 

1. Ta utgangspunkt i kunden: Vår erfaring er at virksomheter som hele tiden tilpasser seg kunder, brukere og omgivelser er mer konkurransedyktige enn andre. Strategien må derfor bygge på innsikt og ambisjoner innenfor disse tre punktene:  

  • Kundens / brukerens behov
  • De ansatte som skal løse behovet
  • Lederne som skal tilrettelegge for at organisasjon og ansatte kan løse behovet 

2. Forankringen starter i ledelsen: Noe av rotårsaken til at strategier ikke lykkes, er at styret og administrasjon i virksomheten ikke har planlagt for tilstrekkelig involvering av organisasjonen. Dette starter i ledelsen.  

"Da den ferdige strategien lå på bordet, var det ingen tvil om at dette var vår strategi, skapt og eid av oss i ledergruppen. AC var fasilitatorer, og fungerte mer som våre trenere, som hjalp oss å ta ut vårt fulle potensial. Vi har bygget lagånd i ledergruppen og fått hjelp til å prioritere knallhardt for å nå målene vi har satt oss" - CEO i IØR 

3. Ikke glem driftsmodellen som leverer på strategien: Den bygger ofte på kompetanse, talent management, teknologi, kultur, struktur, prosess og governance.

“Vi fikk noen aha-opplevelser på hvordan vi lå an på tabellen når det gjaldt kompetanse. Det har gitt oss verdifull innsikt til det videre rekrutterings- og utviklingsarbeidet som er helt nødvendig for at vi skal levere på strategien” - CEO i IØR 

Driftsmodellen strategi-1

Bygg resultater med inspirasjon fra toppidretten

Realiser målene i 2024

Vil du nå virksomhetsmålene i 2024? Vi sparrer gjerne med deg! Klikk på knappen under for å legge igjen din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg.