Skip to content

Kjenner du lederparadoksene for nordiske ledere?

Tidligere var det fokus på at ledere skulle være enten-eller. Nyere forskning viser derimot at det finnes en rekke paradokser som ledere må håndtere for å navigere i varierende omgivelser. 

_DSC9347

Hva kjennetegner egentlig god ledelse i en nordisk kontekst? Og hva må ledere gjøre for å skape endringsvillige og lønnsomme virksomheter?Sammen med forskerne Per-Magnus Moe Thompson og Jon Magnus Haakonsen, ved Handelshøyskolen BI, har vi gravid i lederforskningen for å finne den beste ledermodellen for nordiske ledere. Modellen gir mer treffsikkerhet i lederrekruttering mer treffsikker, og sikrer mer effektiv lederutvikling. 

Det viktigste du kan trene på er fleksibilitet

Fordi ledelse i skiftende om-givelser handler om å navigere i paradokser og takle flere motstridigheter. I et tillitsbasert samfunn, som de nordiske landene har, må man som leder for eksempel kunne vise både tillit til sine medarbeidere og samtidig sørge for å ha kontroll når man skal tilpasse seg raske endringer.

Kjenner du de 12 lederparadoksene som utfordrer fleksibiliteten din? 

Forskerne har identifisert 12 paradokser som ledere i Norden møter. De beste lederne har utviklet en fleksibilitet til å håndtere paradoksene.

1. Ha tillit og kontroll samtidig: Nordiske medarbeidere forventer tillit og frihet til å treffe egne beslutninger. Men i enkelte situasjoner er kontroll nødvendig, av hensyn til virksomheten eller av hensyn til den ansatte. Er du kjent med hvordan du balanserer dette?

2. Være både konservativ og disruptiv: Når omgivelsene skifter raskt må du tillate vyer, tanker og ideer som går utover det tradisjonelle. Men alt avhenger av virksom-heten, omstendighetene og menneskene du har rundt deg. Vet du når du skal ta et konservativt standpunkt? Og når er det nødvendig å trekke inn de store, visjonære perspektivene?

3. Være personlig, men også profesjonell: Alle medarbeidere har ulike behov, preferanser og opplevelser. Som leder må du forstå dine ansatte, tilpasse deg til den enkelte, og kjenne menneskene rundt deg på et personlig plan. Samtidig er du avhengig av å forholde deg profesjonell i en rekke situasjoner. Hvordan balanserer du dette, når vanskelige dilemmaer oppstår på arbeidsplassen?  

4. Være både selvsikker og selvransakende: Å takle lederrollen, og dens utfordringer, krever selvsikkerhet. Samtidig er selvinnsikt en av de viktigste egenskapene hos en leder som skal forstå, og tilpasse seg sine omgivelser. Selvinnsikt krever selvransakelse. Hvordan ivaretar du selvsikkerheten, samtidig som du ransaker deg selv og dine egenskaper med en ydmyk tilnærming? 

Vil du vite alle paradoksene? Registrer deg her, så sender vi deg hele modellen på e-post.