Avtal et møte

Tjenester

Kravene til organisatorisk endring øker raskt i takt med endringer i omgivelsene. Å skape en fleksibel organisasjon der ledere og ansatte er rustet til å møte fremtiden er helt nødvendig. Vi legger derfor stor vekt på å tydeliggjøre sammenhengen mellom selskapets strategi og de ansattes ferdigheter og utviklingsbehov. Vi starter med de store linjene, identifiserer kompetansegapene og fyller dem gjennom kompetanseutvikling av eksisterende ansatte og rekruttering av nye.

Kundeorientert
organisasjonsutvikling

We’re all customers

De fleste organisasjoner har en oppfattelse av at de setter sine kunder i sentrum, men studier viser at kun 30% av deres kunder deler den samme oppfattelsen.  Å se seg selv gjennom kundenes øyne, utenfra og inn, er sentralt i arbeidet med å rigge en organisasjon for fremtiden.

Sammen med våre kunder bygger vi fremtidens kundereiser. Kundeorientert organisasjonsutvikling handler om å utvikle prosesser, produkter eller forretningsmodeller på en måte som gjør at organisasjonen skaper høyere kundeverdi og bedre brukeropplevelser.

Utgangspunktet for bedre kundeopplevelser baserer seg på en forståelse av hvordan organisasjon presterer i kundens øyne i dag. Arbeidet starter derfor ofte med innhenting av kvalitativ og kvantitativ innsikt, der deres kunder deler erfaringer fra sin hverdag.

Innsiktsarbeidet gir en tydelig retning på hvor skoen trykker, og hvordan man skal prioritere “smertepunkter” i det videre utviklingsarbeidet. Dette illustreres ofte gjennom en kundereise, som viser hva kunden tenker, føler og gjør i sin ferd før, under og etter en målrettet handling.

Med et tydelig bilde av kundens smertepunkter kan arbeidet med organisasjons- og prosessdesign påbegynnes. Avhengig av type prosjekt bruker vi ulike metodikker innen forretningsmodellering, LEAN og innovasjon. Hovedmålet vil alltid være å tilpasse prosesser, tjenester eller produkter på en måte som reduserer kundenes smertepunkter og forbedrer de områdene som gir forretningsverdi og kundeverdi.

Slik skaper du mer kundeverdi

Les mer

Bygg et foretak som tåler endringer

Les mer
Les mer
background

Hva kan vi bistå med?

 • kundeinnsikt
 • kundereiser
 • lean
 • forretningsmodellering
 • prosessforbedring
 • innovasjon

Kontakt Knut Are Nordheim 

Strategi og endring

Involve to evolve

Skal man lykkes med strategi og endring, er det avgjørende at de som faktisk skal gjøre jobben, blir involvert og får eierskap til prosessene. Verden forandrer seg raskere enn noen gang, og for å opprettholde konkurransekraften må man være i konstant bevegelse. Ved å bruke anerkjente rammeverk og effektive metoder for involvering utvikler vi smidige virksomheter som raskt tilpasser seg endringer i omgivelsene.

Strategier har liten verdi hvis de ikke er forankret i organisasjonen. Vår erfaring viser at utfordringer med strategiarbeid sjelden kommer av manglende analyser, strategiforståelse eller evne til å treffe gode beslutninger. Utfordringene dreier seg i mange tilfeller om evnen til å forankre beslutninger i sentrale deler av organisasjonen. Manglende forankring fører til at strategier ofte blir utdatert før de er realisert.

Skal du lykkes med strategiarbeid når omgivelsene er i rask endring, er det en forutsetning at du benytter riktig metodikk og tilnærming fra første øyeblikk. Vi bruker anerkjente rammeverk som bidrar til sterk involvering og forståelse av behovet for endring. Vår lange erfaring med både strategiarbeid og å skape endring gjennom mennesker, gjør at vi kan bidra til fremdrift, forankring og verdiskaping fra dag én. Som rådgiver og fasilitator gjennom strategiprosessen er vår viktigste oppgave å tilpasse metoder, rammeverk og verktøy, samt å tilrettelegge for sentrale aktiviteter i styret, ledelsen og blant de ansatte.

Les mer
background

Hva kan vi bistå med?

 • virksomhetsstrategi
 • vekststrategi
 • operasjonell forbedring
 • styretjenester

Kontakt Ståle Bråtebekken

Trening og kompetanseutvikling

Room for improvement

Når endringer skal skje raskt, er det vesentlig at organisasjonens ansatte har de ferdighetene som trengs. Derfor må man lykkes med både reskilling og upskilling. Vi bruker PEOPLE LAB.™ for å få raskere og mer langvarig effekt av kompetanseutviklingen.

Flere tusen mennesker har trent i PEOPLE LAB.™ opp gjennom årene, og tilbakemeldingene er klare: Treningen gir større verdi og raskere effekt. Vi kaller det «trening» bevisst, fordi kontinuerlig utvikling krever kontinuerlig trening.

Vår metodikk er inspirert av toppidretten, hvor man lenge har brukt digitale verktøy og videoanalyse som en del av treningsarbeidet. De samme metodene tok vi i bruk da vi bygde treningsarenaen PEOPLE LAB.™. PEOPLE LAB.™ er avgjørende for utviklingsprosessen og brukes for eksempel som utgangspunkt for å vurdere og utvikle de ansattes handlingsmønstre og ferdigheter.

Gjennom treningen bygger vi selvinnsikt, trygghet og forståelse av hvordan man kan håndtere sentrale situasjoner enda bedre. Vi skaper en trygg og utviklende arena for ledere, spesialister, rådgivere og team som har ambisjoner om å være best innenfor sin bransje, sektor eller disiplin.

Les mer
background

Hva kan vi bistå med?

 • kompetansestrategi
 • lederutvikling
 • ledergruppeutvikling
 • salgstrening
 • trening av kundeservicepersonell
 • rådgivertrening
 • samspillskompetanse
 • innovasjonskompetanse
 • effektive team

Kontakt Bjørn Haraldseth

Rekruttering og utvelgelse

It's all about aptitude

Rekruttering er noe av det mest strategiske en leder gjør. Konkurransen om talentene er ofte stor, og det er avgjørende å velge de beste menneskene. «Aptitude» handler om å identifisere et naturlig potensial. Kun gjennom å se mennesker i en reell situasjon kan man finne det faktiske potensialet. Noen ganger kan det finnes der man minst venter det.

Med PEOPLE LAB.™ har vi utviklet en metode som gir høyere treffsikkerhet og mer verdi. For at kandidaten skal kunne vise sitt potensial og sin evne til fylle den nye rollen, bruker vi gode spørreteknikker, tester og praksisnære caser. I PEOPLE LAB.™ vurderes kandidaten på sin evne til samspill og interaksjon, samt faglig kompetanse og resonneringsevne.

I rekrutteringsprosesser kreves ofte høy kompetanse på leder- og spesialistnivå. Man trenger noen med erfaring og forretningsforståelse som kan se rekrutteringen i et strategisk perspektiv. Vi starter alltid oppdraget med å forstå de strategiske mulighetene og utfordringene du som kunde står overfor. Med aktivt søk og noen av bransjens mest innovative annonseringsløsninger går vi langt for å finne de riktige kandidatene. Gjennom en nysgjerrig, likeverdig og ærlig tilnærming skaper vi kandidatopplevelser utenom det vanlige.

Konsulentene våre har lang erfaring, bransjekunnskap og kandidatnettverk innenfor en rekke bransjer. Vi snakker med nøkkelpersoner for å få innsikt i hvor organisasjonen deres står i dag, hvor dere skal i fremtiden, og hvilke ferdigheter en nyansatt bør ha for å drive organisasjonen i riktig retning. Vi bistår med et bredt spekter av leder- og spesialistroller:

Ledelse – CEO, CFO, COO, CIO, markedsdirektør, salgssjef, HR-sjef, innovasjonsdirektør, fabrikksjef, teknisk sjef, lederroller i offentlig sektor

Spesialister – økonomi og regnskap, aktuarer, analytikere, ingeniører, KAM, kommunikasjon og markedsføring, HR og HMS, bærekraftsrådgivere, prosjektledere, rådgivere

Dette er den desidert beste rekrutteringen jeg har vært med på. Aldri gjennom 25 år i næringslivet i næringslivet har jeg opplevd noe i nærheten.
Rekrutterende leder

Rekrutteringsbransjen trenger innovasjon

«Jeg er veldig motivert og gleder meg stort til å komme i gang som en del av The Assessment Company. AC er et innovativt og fremtidsorientert selskap med klare ambisjoner og retning – dette motiverer»
Les mer
Les mer
background

Hva kan vi bistå med?

 • annonsering
 • aktivt søk (search)
 • screening
 • intervjuer
 • sluttvurdering
 • tester og arbeidsprøver
 • onboarding
 • outplacement/omstilling

Kontakt Kjell Strøm