Vil du ta en prat?

Tjenester

Kravene til organisatorisk endring øker raskt i takt med endringer i omgivelsene. Å skape en fleksibel organisasjon der ledere og ansatte er rustet til å møte fremtiden er helt nødvendig. Vi legger derfor stor vekt på å tydeliggjøre sammenhengen mellom selskapets strategi og de ansattes ferdigheter og utviklingsbehov. Vi starter med de store linjene, identifiserer kompetansegapene og fyller dem gjennom kompetanseutvikling av eksisterende ansatte og rekruttering av nye.

Strategi- og organisasjonsutvikling

Involve to evolve

Skal en lykkes med strategi- og organisasjonsutvikling, er det avgjørende at de som faktisk skal gjøre jobben, blir involvert og får eierskap til prosessene. Verden forandrer seg raskere enn noen gang, og for å opprettholde konkurransekraften må man være i konstant bevegelse. Ved å bruke anerkjente rammeverk og effektive metoder for involvering utvikler vi smidige virksomheter som raskt tilpasser seg endringer i omgivelsene.

Les mer
background

Trening og kompetanseutvikling

Room for improvement

Når endringer skal skje raskt, er det vesentlig at organisasjonens ansatte har de ferdighetene som trengs. Derfor må man lykkes med både reskilling og upskilling. Vi bruker PEOPLE LAB.™ for å få raskere og mer langvarig effekt av kompetanseutviklingen.

Les mer
background

Rekruttering og utvelgelse

It's all about aptitude

Rekruttering er noe av det mest strategiske en leder gjør. Konkurransen om talentene er ofte stor, og det er avgjørende å velge de beste menneskene. «Aptitude» handler om å identifisere et naturlig potensial. Kun gjennom å se mennesker i en reell situasjon kan man finne det faktiske potensialet. Noen ganger kan det finnes der man minst venter det.

Les mer
background