Skip to content

Assess your options
Access the future


THE ASSESSMENT COMPANY

Bedre resultater krever bedre prestasjoner.
Vi gir deg innsikt i hvor din virksomhet er i dag, og hvor den skal være i framtida.
Så bygger vi prestasjoner som tar deg dit.

VELKOMMEN TIL
Toppidrettsenteret for næringslivet

I People Lab kan du skape selvinnsikt, mestring og progresjon i alle ledd av virksomheten, gjennom å kombinere mennesker, psykologi, strategi og teknologi.

STRATEGI- OG ORGANISASJONSUTVIKLING

Involve to evolve

Skal man lykkes med strategi- og organisasjonsutvikling, er det avgjørende at de som faktisk skal gjøre jobben, blir involvert og får eierskap til prosessene. Ved å bruke anerkjente rammeverk og effektive metoder for involvering, utvikler vi smidige virksomheter som raskt tilpasser seg endringer i omgivelsene.

TRENING OG KOMPETANSEUTVIKLING

Room for improvement

Når endringer skal skje raskt, er det vesentlig at organisasjonens ansatte har de ferdighetene som trengs. All utvikling av ferdigheter må skje på bakgrunn av virksomhetens strategiske målbilde. Vi benytter PEOPLE LAB.™ for å skape raskere og mer langvarig effekt av kompetanseutviklingen.

REKRUTTERING OG UTVELGELSE

It's all about aptitude

Rekruttering er noe av det mest strategiske en leder gjør. Konkurransen om talentene er ofte stor, og det er avgjørende å velge de beste menneskene.«Aptitude» handler om å identifisere et naturlig potensial. Kun gjennom å se mennesker i reelle situasjoner kan man finne det faktiske potensialet.

TØR DU TENKE
3D-triangelNNERLEDES?